Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas novēršanas pasākumi un organizēts mācību process

Dalīties