Kārtība kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process

Dalīties