Virtuālās nodarbības uzņēmējspēju stiprināšanai (projektu vadītāja Dita Grigore)

Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības KA 229-START UP through VIRTUAL LEARNING COOPERATION „Sākums sadarbībai virtuālai apmācībai” ietvaros 15 skolēni un 4 skolotāji darbojās Kipras partneru organizētā darbnīcā par restorānu izveides biznesa plānu, paredzot, kā attīstīt restorānu uzņēmējdarbību Kipras salas dažādās vietās.  Skolēni demonstrēja marketinga zināšanas, kā plānot tradicionālās virtuves piedāvājumu dažādās salas teritorijās. Jāpiebilst, ka skolēni biznesa plānu izstrādā komandā, veidojot plašāku uzņēmumu. Mūsu skolas skolēni jautāja par Kipras skolēnu iespējām mācību laikā krāt pieredzi, kā reklamēt savu produktu un piesaistīt klientus pandēmijas laikā.  

Iepriekšējā nodarbībā mūsu skolniece Elizabete Brūniņa runāja par savu iniciatīvu, stāstot par skolēna iespējām veidot uzņēmējdarbības pieredzi  Latvijā, demonstrējot  savu pieredzi triju gadu garumā, sadarbību skolēnu komandā.

Projekts paredz apgūt dažādu valstu pieredzi virtuālās tikšanās pasākumos, lai sagatavotos tikties partnervalstu skolās. Šādu pieredzi plānots gūt arī no Turcijas, Portugāles un Rumānijas partnerskolām.

Virtuālās nodarbības mudina skolēnus izteikties un uzdrošināties jautāt, papildinot savu pieredzi, lai pilnveidotu uzņēmējdarbības skatījumu, salīdzinātu pandēmijas izraisīto situāciju arī citās valstīs.

Projekta komandas skolotājas Diāna Briede, Raisa Raga mudina skolēnus domāt tā, lai nākotnes biznesa idejas ienestu jaunas vīzijas piedāvātajos risinājumos.

Dalīties