Mācību jomas

Joma, vadītājsJomas skolotāji
Latviešu valodas mācību joma, Vita MednieceIluta Podziņa, Daira Ģērmane, Daiga Tipāne, Laura Matisone, Inga Kadile, Iveta Zvaigzne, Zinta Beļajeva, Ilunda Reihlere, Biruta Rukmane, Kristīne Slica
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas, Evita ZālīteVita Poiša, Ligita Plešanova-Jarusova, Baiba Maltavniece-Ozoliņa, Astra Zvirbule, Marta Dumārova, Velga Kočāne
Svešvalodu mācību joma, Diāna BriedeIeva Smoļina, Dace Vilka, Aleksandra Birkova, Elizabete Briede, Zita Grinberga, Jurijs Polis, Valentīna Prokofjeva, Mārīte Poiša, Aina Puste, Anita Putna, Ramona Runģe-Keiša, Lāsma Skopāne, Maija Suntaža, Ārija Vīcupe, Inita Zemniece, Ingrīda Zelča, Lilita Timermane, Sabīne Rutka
Sociālā un pilsoniskā mācību joma, Aivija GrīnbergaAiga Ramane, Iveta Holma- Ose,  Raisa Raga, Ilze Kalve, Gundars Ģērmanis, Ingrida Sebre, Liena Silauniece, Santa Kreišmane
Dabaszinātņu mācību joma, Līga SilaunieceDita Grigore, Ilze Ilgsaliete,Tatjana Pētersone, Nataļja Baltace, Anda Sprudzāne- Cakula, Rūta Enika, Ingrīda Jasinska, Ināra Ločmele, Sandis Kalējs
Matemātikas (4.-12.kl.) mācību joma, Līga CāneSandra Aņisimova, Inguna Ludborža, Māra Babule, Dace Freimane, Ruta Jansone, Viola Garā, Inese Ubaga, Rita Revenko, Marģers Smudzis, Iveta Roziņa, Aiga Vagule
Tehnoloģiju mācību joma, Dina TiltiņaGuntis Princovs, Žanete Tereščenko, Anda Pelse, Gaļina Bezverhaja, Jānis Strods, Dzintars Ziediņš, Marta Dumārova, Andris Dzērve, Aigars Poišs, Daiga Bleikša
Sākumskola 1.klases mācību joma, Lienīte LeišavnieceSarmīte Ieleja, Iveta Āboliņa, Iveta Molotkova, Dace Virziņa, Tija Veidemane
Sākumskola 2.klases mācību joma, Tatjana VekšinaVija Andževa, Maira Miķelsone, Aija Miķelsone, Laura Zommere, Dzintra Kokoreviča, Marta Katrīna Andže
Sākumskola 3.klases mācību joma,  Aija ŪdreIveta Dzene, Sandra Meisīte, Velga Kočāne  
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma, Irēna AizpureSarmīte Gobiņa, Inga Anča, Solvita Vīcupa-Ulme, Sandra Vaivode ,Līga Berkolde, Voldemārs Mezītis
Dalīties