Mācību jomas

Joma, vadītājsJomas skolotāji
Latviešu valodas mācību joma, Vita MednieceIluta Podziņa, Daira Ģērmane, Daiga Tipāne, Laura Matisone, Iveta Zvaigzne, Zinta Beļajeva, Ilunda Reihlere, Biruta Rukmane, Kristīne Slica
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas, Evita ZālīteVēsma Kļaviņa, Laura Anže, Ligita Plešanova-Jarusova, Baiba Ozoliņa, Astra Zvirbule, Marta Dumārova
Svešvalodu mācību joma, Diāna BriedeEdgars Caune, Sandija Kalniņa, Aleksandra Birkova, Zita Grinberga, Jurijs Polis, Valentīna Prokofjeva, Mārīte Poiša, Aina Puste, Anita Putna, Ramona Runģe-Keiša, Ārija Vīcupe, Inita Zemniece, Lilita Timermane, Sabīne Rutka
Sociālā un pilsoniskā mācību joma, Aivija GrīnbergaAiga Ramane, Iveta Holma- Ose,  Ilze Kalve, Gundars Ģērmanis, Ingrida Sebre, Liena Silauniece, Inga Grigule
Dabaszinātņu mācību joma, Līga SilaunieceDita Grigore, Ilze Ilgsaliete, Aivars Maltavnieks,Tatjana Pētersone, Nataļja Baltace, Anda Sprudzāne- Cakula, Rūta Enika, Ingrīda Jasinska, Ināra Ločmele
Matemātikas (4.-12.kl.) mācību joma, Līga CāneSandra Aņisimova, Inguna Ludborža, Māra Babule, Dace Freimane, Ruta Jansone, Inese Ubaga, Rita Revenko, Marģers Smudzis, Aiga Vagule
Tehnoloģiju mācību joma, Dina TiltiņaGuntis Princovs, Žanete Tereščenko, Anda Pelse, Gaļina Bezverhaja, Jānis Strods, Dzintars Ziediņš, Marta Dumārova, Arvīds Dane, Aigars Poišs, Daiga Bleikša
Sākumskola 2.klases mācību joma, Lienīte LeišavnieceSarmīte Ieleja, Iveta Āboliņa, Dace Virziņa, Tija Veidemane
Sākumskola 3.klases mācību joma, Tatjana VekšinaVija Andževa, Maira Miķelsone, Aija Miķelsone, Vēsma Voiciša, Dzintra Kokoreviča, Marta Katrīna Andže
Sākumskola 1.klases mācību joma,  Annija Ceriņa Iveta Dzene, Sandra Meisīte, Velga Kočāne , Laima Līduma, Sanita Lazdiņa
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma, Sarmīte GobiņaIrēna Aizpure, Inga Anča, Solvita Vīcupa-Ulme, Sandra Vaivode, Līga Berkolde, Voldemārs Mezītis
Dalīties