Mācību jomas

Joma, vadītājsJomas skolotāji
Latviešu valodas mācību joma, Vita MednieceIluta Podziņa, Daira Ģērmane, Daiga Tipāne, Laura Matisone, Iveta Zvaigzne, Zinta Beļajeva, Ilunda Reihlere, Biruta Rukmane, Kristīne Slica
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas, Evita ZālīteInese Gabrāne, Aija Dzērve, Vēsma Kļaviņa, Laura Anže, Ligita Plešanova-Jarusova, Baiba Ozoliņa, Astra Zvirbule, Marta Dumārova
Svešvalodu mācību joma, Diāna BriedeEdgars Caune, Aleksandra Birkova, Zita Grinberga, Jurijs Polis, Aina Puste, Anita Putna, Ārija Vīcupe, Lilita Timermane, Sabīne Rutka, Olga Miezīte, Lāsma Štāle, Dace Vilka
Sociālā un pilsoniskā mācību joma, Aivija GrīnbergaAiga Ramane, Ilze Kalve, Gundars Ģērmanis, Ingrida Sebre, Liena Silauniece, Inga Grigule
Dabaszinātņu mācību joma, Līga SilaunieceDita Grigore, Ilze Ilgsaliete, Tatjana Pētersone, Nataļja Baltace, Anda Sprudzāne- Cakula, Rūta Enika, Ingrīda Jasinska, Ināra Ločmele, Daiga Daidze Andersone
Matemātikas (4.-12.kl.) mācību joma, Līga CāneSandra Aņisimova, Māra Babule, Dace Freimane, Ruta Jansone, Inese Ubaga, Rita Revenko, Anita Evardsone, Kristīne Ščedrova
Tehnoloģiju mācību joma, Dina TiltiņaGuntis Princovs, Žanete Tereščenko, Anda Pelse, Gaļina Bezverhaja, Jānis Strods, Dzintars Ziediņš, Marta Dumārova, Daiga Bleikša, Viktors Černoglazovs
Sākumskola 3. klases mācību joma, Lienīte LeišavnieceSarmīte Ieleja, Iveta Āboliņa, Dace Virziņa, Tija Veidemane
Sākumskola 1. klases mācību joma, Tatjana VekšinaMaira Miķelsone, Aija Miķelsone, Vēsma Voiciša, Dzintra Kokoreviča
Sākumskola 2. klases mācību joma,  Annija Ceriņa Iveta Dzene, Sandra Meisīte, Velga Kočāne , Laima Līduma, Sanita Lazdiņa
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma, Sarmīte GobiņaIrēna Aizpure, Inga Anča, Solvita Vīcupa-Ulme, Sandra Vaivode, Līga Berkolde, Voldemārs Mezītis
Dalīties