Attālināti arī var tikties! Tādā formātā 25.februārī  notika 12-to klašu skolēnu tikšanās ar  Lāsmu Lindu Zelču un Sanitu Mihkelsoo.

Lāsma Linda ir pabeigusi LU Juridisko fakultāti  un  4 gadus strādājusi Zemkopības ministrijā, un tur saprata, ka viņai patīk darboties lauksaimniecības nozarē. Tāpēc viņa šobrīd mācās LLU Lauksaimniecības fakultātē. Viņa arī aktīvi darbojas studējošo pašpārvaldē un Jelgavas Studentu teātrī.

Lasīt tālāk “Karjeras pasākums “Kā sagatavoties universitātei” (PKK Raisa Raga)”

“WasteArt” projekta pēdējie ļoti radošie soļi

Jau pāris gadus skolas sākumskolas posms čakli darbojies Vidzemes plānošanas reģiona īstenotajā pārrobežu projektā “WasteArt” (otrreizēja atkritumu izmantošana mākslā un amatniecībā). Projekta laikā esam mācījušies pareizi šķirot atkritumus, samazinot nešķirojamo atkritumu daudzumu, apguvuši darbu ar atkritumu audita rīku, skolotājas piedalījušās vietēja un starptautiska mēroga pieredzes apmaiņas pasākumos klātienē un tiešsaistē u.c. Jā, arī esam sadarbojušies ar kolēģiem no Igaunijas.

Lasīt tālāk ““WasteArt” projekta pēdējie ļoti radošie soļi”