Kas ir iekļaujoša vide? Cik svarīga tā katram indivīdam un organizācijai (mūsu gadījumā – skolai) ir? Kā veicināt katra skolēna labbūtību skolas vidē (ko lielā mērā nosaka viņa attiecības ar klasesbiedriem, skolasbiedriem)?

Lasīt tālāk “Būt sadzirdētam… Būt harmonijā…(projekts “Darām kopā!”Nr. VP2023/3-1)”

Šī gada sākumā skolēnu pašpārvalde saņēma ziņu par iespēju piedalīties atklātajā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Lasīt tālāk “Uzsākam “Kontaktu”! (I. Zvaigzne, skolēnu pašpārvaldes konsultante)”