Labdien skolēni, vecāki un darbinieki!

Vasara paskrēja pārāk ātri?!

Ir laba ziņa, atkal satikšanās brīdis IR KLĀT! Beidzot satiksim savus skolotājus, klasesbiedrus un draugus!

Priecāsimies redzēt mūsu 1150 skolēnus (124 pirmklasniekus, 4 jaunos skolēnus citās klasēs, 68 desmitās klases skolēnus un 958 jau esošos skolēnus).

Tiekamies 1. septembrī, lai kopā svinētu 2021. /2022. mācību gada sākumu.

1. – 5. klasei Līkajā ielā 21


plkst. 9.30 – 9.45 1. un 12. klašu skolēni pulcējas skolas iekšpagalmā uz svinīgu pirmklasnieku ievešanu skolas dzīvē.

2. – 5. klašu skolēniem pulcēšanās skolas sporta laukumā pa klasēm

plkst. 9.45 – 10.00 Gulbenes novada priekšsēdētāja, skolas direktores svētku uzruna.

plkst. 10.00 -10.40 Cirka priekšnesums (arī lietus gadījumā).

plkst. 10.45 – 11.30 Klases stunda skolēniem.


6.-12.klasei Skolas ielā 10


plkst. 10.15 – 10.30 skolēniem pulcēšanās skolas sporta laukumā pa klasēm- norādītajās vietās.

plkst. 10.30 Svinīgs mirklis sporta laukumā (arī lietus gadījumā).

plkst. 10.50 – 11.30 Klases stunda skolēniem.


Aicinām skolēnus tērpties svētku drēbēs (melns/balts/tumši zils un citi līdzīgie toņi).

Lietus gadījumā ņemt līdzi lietus mēteļus.

Turpināsim būt saprotoši, iecietīgi un cieņpilni katrs pats par sevi un saviem līdzcilvēkiem.

Publiskā pasākuma laikā notiks fotografēšana iestādes publicitātes vajadzībām. https://gnvsk.lv/norma…/personu-datu-aizsardzibas-kartiba/

Ievērojot MK 360 noteikumus aicinām pēc svinīgās daļas skolas telpās ienākt un uzturēties tikai skolēnus un skolas darbiniekus. https://likumi.lv/…/315304-epidemiologiskas-drosibas


Pateicamies par sapratni, tiekamies Zinību dienā!

ATGĀDINĀJUMS – VECĀKU SAPULCES

1.-5.klasei 26.08. plkst. 18.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQ2OGRmY2UtNWRjMi00OTdkLTgyYjctNDQxZGZiMWFjMTk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a1946e0-5de5-44a4-bca2-747a69465579%22%2c%22Oid%22%3a%22edead904-b0e7-4851-8812-19704d2223f3%22%7d

6.-12.klasei 27.08. plkst. 18.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYwOWE0ZDItZWEwNC00MThkLWFjOTgtZTk2YjlkMjE5NTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a1946e0-5de5-44a4-bca2-747a69465579%22%2c%22Oid%22%3a%22edead904-b0e7-4851-8812-19704d2223f3%22%7d

CIENĪJAMIE SKOLĒNI, VECĀKI UN DARBINIEKI!

Lai 1. septembrī varētu sākties mācības klātienē, visiem Latvijas izglītojamiem un izglītības iestāžu darbiniekiem ir jāveic rutīnas siekalu tests (izņemot personas, kas uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu).

Pielikumā ir kārtība, kādā tas tiks veikts mūsu skolā.

Uz tikšanos klātienē!

Uz savstarpēju sapratni un sadarbību aicinot,

direktore Linda Ūdre-Rizga.