Individuālie mācību līdzekļi, kurus iegādājas vecāki 2023. / 2024. m. g.

1.klase5 līniju burtnīcas, 5 rūtiņu burtnīcas, rakstāmpiederumi, penālis, mapes darba lapām,  krāsainie zīmuļi,  līme, šķēres, lineāls, dzēšgumija, flomāsteri, maisiņš maiņas apaviem, mūzika- A4 formāta mape darba lapu ievietošanai, sporta tērps un apavi zālei un āra apstākļiem.
2.klase4 līniju, 4 rūtiņu burtnīcas 2.kl., rakstāmpiederumi, penālis, krāsainie zīmuļi, līmes zīmulis, PVA līme, šķēres, lineāls, dzēšgumija, flomāsteri, maiņas apavi, ātršuvēja mape (A4) darba  lapām, sporta tērps un apavi zālei un āra apstākļiem.
3.klase4 līniju burtnīcas, 4rūtiņu burtnīcas, 1 līniju vai rūtiņu klade angļu valodai un ātršuvēja mape (A4) vai mapīte (A4) darba lapām. Klade, rakstāmpiederumi, penālis  krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais,  līme, šķēres, lineāls, dzēšgumija, flomāsteri, maisiņš maiņas apaviem, otas, aplikācijas papīrs, sporta tērps un apavi zālei un āra apstākļiem.
Lasīt tālāk “Individuālie mācību līdzekļi, kurus iegādājas vecāki 2023. / 2024. m. g.”

Aicinām vecākus uz tikšanos

“Mēs vieni varam tik maz, kopā – tik daudz!” (Helēna Kellere)

Tas nu tuvojas! 1.septembris! Svētku diena!

Bet brīdi pirms aicinām uz tikšanos mūsu sadarbības partnerus – vecākus.

Laiks un vieta (palīdzību atrast kabinetus meklēt pie dežurantēm):

*29.08. plkst. 18.00 Līkajā ielā klašu kabinetos,

*30.08. plkst. 18.00 Skolas ielā klašu kabinetos.

Darba kārtībā :

*vispārīgā informācija ( pieslēgšanās tiešsaistei),

*sarunas ar klases audzinātāju.

“Mācīties nozīmē meklēt ceļu – un tas nozīmē meklēt pašam sevi.” (Kodo Savaki Rosi)