Atbalsta grupa

Skolas psihologs:

  • Ingrīda Vinceviča

Sociālais pedagogs:

  • Iveta Holma-Ose
  • Arta Bērziņa
  • Evita Dambe
  • Iveta Zviedriņa

Logopēds:

  • Līga Seņkāne
  • Anita Sarkane

Speciālais pedagogs:

  • Inese Briede
Dalīties