Jauno ķīmiķu klubiņš

Šajā mācību gadā mūsu skola noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju un ir viena no dalībniecēm Jauno ķīmiķu klubā.

Jauno ķīmiķu kluba mērķis – ārpusstundu nodarbībās veicināt jauniešos izpratni par ķīmijas daudzveidību un ķīmiķa profesiju.

2. semestra laikā notika 9 nodarbības pēc LAĶIFA sagatavotiem metodiskajiem materiāliem.

28. maijā Rīgā notika noslēguma pasākums, kurā katrai skolai bija iespēja apmeklēt kādu uzņēmumu un iepazīt tuvāk kādu no ķīmiķa profesijām, kā arī svinīgajā daļā RTU satikt citu skolu dalībniekus, piedalīties meistarklasēs, dzirdēt iedvesmas stāstus. Skola saņēma sertifikātu par dalību Jauno ķīmiķu klubā.

11.b klases meiteņu domas:

Ķīmiķu klubiņš mums sniedza iespēju ielūkoties nākotnes profesijās, iegūt papildus zināšanas un izmēģināt dažādus eksperimentus. Mums ļoti patika strādāt komandā, apspriest paveikto un izdarīt secinājumus. Mums pirmo reizi bija iespēja apciemot vienu no lielākajiem sauso būvmateriālu ražotājiem SIA “Sakret”.·Apskatījām ražotnes telpas, laboratorijas, uzzinājām par ražošanas tehnoloģijām un izejvielām. Izrādās – ir daudz izejvielu, kas tiek izmantotas gan būvmateriālu, gan parfimērijas ražošanā. Pasākuma otrajā daļā bija iespēja izveidot savu nagu laku, izbaudīt un dzirdēt dažādus pieredzes stāstus un muzikālo pārsteigumu. Mūs aizrāva dažādās aktivitātes, kā arī ļoti garšoja pusdienas, īpaši ķīmiķu saldējums.

Kaut arī pati pirmā reakcija, ierodoties dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, bija aizspiesti deguni un izsaucieni FUUUJJJJ!!!, tomēr jau pēc pirmajiem soļiem teritorijā un pirmajiem apkārt pamestajiem skatieniem nepatiku pret valdošo “aromātu” nomainīja izbrīnā ieplestas acis. Atkritumu KALNI. Jā, jā, kalni, nevis tikai kaudzes.

Lasīt tālāk “Mācību ekskursija uz SIA “ZAAO” DABAS UN TEHNOLOĢIJU PARKU “URDA”, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ” ietvaros (Ramona Ruņģe-Keiša, 5.e klases audzinātāja)”

Pirmsvētku nedēļā mums pēkšņi piedāvāja braucienu-mācību ekskursiju  uz Dabas un tehnoloģiju parku “URDA”. Tā mēs, vairāku klašu skolēni, devāmies uz atkritumu poligonu. 

Lasīt tālāk “Interesantā diena “Urdā” (J. Drubiņa, E. Patmalniece, brauciena dalībnieces)”