Rekvizīti

Maksātājs:

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA
Ābeļu iela 2, Gulbene, LV- 4401
Reģ.Nr. 90009116327
Pakalpojuma saņēmējs:
GULBENES NOVADA VIDUSSKOLA
Skolas iela 10, Gulbene, LV-4401.

Norēķinu rekvizīti:

AS SEB BANKA
Konts- LV03UNLA0050014339919

AS CITADELE BANKA
LV41PARX0012592250001

AS SWEDBANK
LV52HABA0551026528581

Dalīties