Par TJC “Dinamika”

Tehniskās jaunrades centrs DINAMIKA izveidots ar mēŗķi, lai skolēni gūtu priekšstatu par dažādām tehnoloģijām, konstrukcijām, mehānismiem, pārnesumiem, elektroniku, programmēšanu un citiem automatizēto iekārtu uzbūves pamatprincipiem. Eksperimenti, sadarbība, starti dažādās sacensībās un konkursos, dalība dažādu radošo darbnīcu organizēšanā un vadīšanā – daudzpusīgi risinājumi izmantojot visdažādākās tehnoloģijas.

Dažādas komponentes un materiāli, konstrukcijas un programmēšana

TJC DINAMIKA dalība Latvijas robotikas čepmpionātā un citās sacensībās

TJC DINAMIKA dalībnieki dalībnieki aktīvi piedalās dažādu radošo darbnīcu izveidē un vadīšanā

Nāc un izmēģini!!!

Dalīties