Par uzņemšanu 10. klasē

Studiju ievirzes izvēle

Skola piedāvā apgūt 3 vidējās izglītības mācību kursu plānus:

Dabaszinātņu: 

 • padziļinātie mācību priekšmetu kursi – ķīmija, bioloģija; 
 • specializētie kursi – veselības mācība, psiholoģija, publiskā uzstāšanās. 

Matemātikas un tehnoloģiju: 

 • padziļinātie mācību priekšmetu kursi – matemātika, dizains un tehnoloģijas vai programmēšana;  
 • specializētie kursi – tehniskā grafika, uzņēmējdarbības pamati, publiskā uzstāšanās. 

Humanitārā: 

 • padziļinātie mācību priekšmetu kursi – latviešu valoda un literatūra, sociālās zinātnes; 
 • specializētie kursi – publiskā uzstāšanās, radošā rakstīšana, trešā svešvaloda.  

Trešais padziļinātais priekšmeta kurss: 

 • angļu valoda, 
 • fizika, 
 • dizains un tehnoloģijas. 

Dokumentu iesniegšana

 • no 14. – 16. jūnijam (Skolas ielā 10 lietvedībā)​,
 • jāiesniedz šādi dokumenti:
  • iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);  
  • medicīnas karte (026/u veidlapa) vai izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīnas kartes (veidlapa Nr.027/u);
   • iesniedzot dokumentus, katram skolēnam piedāvāsim konsultācijas, pārrunas.

Informācija pa tālruni 29267040 (direktores vietniece vidusskolas posmā)

Dalīties
 •  
 •  
 •  
 •