Par uzņemšanu 10. klasē

Studiju ievirzes izvēle

Skola piedāvā apgūt 3 vidējās izglītības mācību kursu plānus:

Dabaszinātņu: 

 • padziļinātie mācību priekšmetu kursi – ķīmija, bioloģija; 
 • specializētie kursi – veselības mācība, psiholoģija, publiskā uzstāšanās. 

Medicīnas, vides zinātņu un sporta studiju ievirze (10. – 12.b kl.)

Matemātikas un tehnoloģiju: 

 • padziļinātie mācību priekšmetu kursi – matemātika, dizains un tehnoloģijas vai programmēšana;  
 • specializētie kursi – tehniskā grafika, uzņēmējdarbības pamati, publiskā uzstāšanās. 

Matemātikas un tehnoloģiju studiju ievirze (10. – 12.g kl.)

Humanitārā: 

 • padziļinātie mācību priekšmetu kursi – latviešu valoda un literatūra, sociālās zinātnes; 
 • specializētie kursi – publiskā uzstāšanās, radošā rakstīšana, trešā svešvaloda.  

Humanitāro zinātņu, ekonomikas, jurisprudences, politikas studiju ievirze (10. – 12.u kl.)

Trešais padziļinātais priekšmeta kurss: 

 • angļu valoda, 
 • fizika, 
 • dizains un tehnoloģijas. 

Dokumentu iesniegšana

 • 2., 3., 4. jūlijā plkst. 9.00-16.00  (Skolas ielā 10 lietvedībā)​,
 • jāiesniedz šādi dokumenti:
  • iesniegums;
 • iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);  
 • medicīnas karte (026/u veidlapa) vai izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīnas kartes (veidlapa Nr.027/u);
 • iesniedzot dokumentus, katram skolēnam piedāvāsim konsultācijas, pārrunas.

Informācija pa tālruni 64473302 (direktores vietniece vidusskolas posmā), 64473178 (lietvede Skolas ielā 10).

Dalīties