Vecākiem

Ja jums ir sākumskolas vecuma bērns un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

  • palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam – uzticētajiem uzdevumiem jāatbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti;
  • audziniet bērnu darbībā;
  • palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz;
  • ļaujiet attīstīties centīgai personībai.

Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

  • pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savam interesēm;
  • ar bērnu jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības;
  • jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus;
  • jāpalīdz pusaudzim rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar identitāti, ja pusaudzis tādus uzdod;
  • jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi;
  • jāiedrošina spert nākamo soli.

https://www.viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf – Mans bērns izvēlas karjeru. Kas vecākiem jāzina par karjeru? Karjeras attīstības ārējie un iekšējie faktori. Trīs posmi piemērota darba izvēlē.

https://www.youtube.com/watch?v=T6dw-uerKGg  – Vecāku stereotipi par profesijas izvēli Jauniešu nākotnes profesijas izvēli nereti nosaka stereotipi un vecāku spiediens

https://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf -Karjeras izglītība skolā

Dalīties