Novembrī vienu nedēļu Portugālē (Penacova – Coimbra – Porto – Aveiro), kur  atrodas mūsu partneru skolu Agrupamento de Escolas de Penacova, pabija mūsu skolas komanda.

Lasīt tālāk ““Pieredzēt pieredzot”   Penacovā ;2022-1-LV01-KA121-SCH-000060162 ( Dita Grigore, projektu asistente GNV)”

Erasmus+ stratēģiskā partnerība ilgst trīs gadus. Tajā kopā darbojas septiņas organizācijas no Latvijas, Austrijas, Čehijas, Turcijas, Portugāles, Spānijas. Gulbenes novada vidusskola ir vadošais partneris.

Lasīt tālāk ““Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā”  (2020-1-LV01-KA226-SCH-094524) (D.Grigore, projekta koordinatore GNV)”

Nometot maskas (Liene Baumane, 12.u klases skolniece)

Gulbenes novada vidusskolai tagad ir savs dzejoļu krājums ,,Nometot maskas”. Tajā ir apkopoti Līgas Belovas, Danielas Šīrones, Amandas Priedītes, Annas Krūmiņas, Dāvida Kluča, Lienes Baumanes, Linarda Gravas, Viktorijas Dekterovas, Samantas Savickas un Lindas Kokorevičas sarakstītie dzejoļi.

Lasīt tālāk “Nometot maskas (Liene Baumane, 12.u klases skolniece)”
1 2 3 21