1.g  klases LABIE DARBI

Tā kā šogad viss ritēja strauji, tad nolēmām Labo darbu nedēļā, katrs veikt vienu labo darbiņu paši saviem tuvajiem.

Skolotāja Mairita Bekozareviča

Dalīties