Ziedonis un mēs (sk.D.Tipāne un 11.u)

Kāds mazs pieskāriens lielai personībai. Mazs, bet ļoti uzrunājošs un atmiņā paliekošs. Redzēt, just un rakstīt citādāk.

Ārdot prāta robežas, lai meklētu savu izpausmi caur Ziedoņa būtību. Gulbenes novada vidusskolas 11.u klase pateicas par iespēju darboties radoši. Viena jauniete raksta:

,,Šis pasākums bija noderīgs un interesants. Patika tas, ka nebija pareizo vai nepareizo atbilžu, jo katra komanda uzdevumu uztvēra un izpildīja citādāk. Visinteresantākā stacija man šķita dabas stacija, daba man pašai ir tuva, bija ļoti interesanti uzdevumā dzirdēt par to, ka Imantam Ziedonim tuvi bija akmeņi. Žēl, ka daži uzdevumi bija ļoti īsi vai nedaudz nesaprotami. Bet kopumā es uzskatu, ka šādi pasākumi ir ļoti noderīgi un tā ir interesantāka pieeja kādas personības iepazīšanai.

Lai vairāk šādu mirkļu!”

3.maijā vienam no mūsu tautas dižgariem paliktu 90…..

“Klausies, kā pasaulē klusi cilvēks pēc cilvēka sauc…”

Dalīties