Pirmdiena, 13. februāris, 10.u jaunieši miegaini un lēnīgi ver Ziedoņa klases durvis, lai piedzīvotu … Ko gan? Īsti nav skaidrs.

Patīkami redzēt, kā rīta kūtrums ātri vien pagaist. Uzdevumi, kurus no fonda „Viegli” atvedusi Elizabete un kuri aicina darboties paradoksu, ceļa, dabas un māju stacijā, ievilina savos līkločos.

Kolēģu pulciņā katrs pabija visās stacijās un pa lauznītim  vien veidoja Imanta Ziedoņa – domātāja, dzejnieka, saimnieka, aktīva pilsoņa – daudzpusīgo portretu.

Lūk, daži no desmitklasnieku  lielākajiem atklājumiem: Ziedonis stādīja akmeņus; viņa māsa smagi strādāja, lai brālis varētu iegūt izglītību; Imants bija unikāls un ļoti daudzpusīgs; pie visa bija vainīga viņa mamma (?); vasarās dzīvoja skaistā, mazā, dīvainā mājā; Ziedonim bija dzīves formula; viņš kolekcionēja dzirnakmeņus (kaut kas viņam bija ar tiem akmeņiem).

Lūgti novērtēt šo kopīgo mācīšanos, jaunieši atbildēja tā:

Paldies  „Latvijas skolas somai” un I.Ziedoņa fondam „Viegli” (Ziedoņa klasei) par lielisko pieredzi!