4.e klases skolēni domā par savu nākotnes profesiju

4.e klasē mācās topošie jātnieki, gleznotāji, zvejnieki, zobārsti, fotogrāfi, futbolisti, grāmatveži, aktieri, apģērba un mājokļu dizaineri, dziedātāji, policisti, mežstrādnieki, konditori un vetārsti!

Karjeras nedēļas ietvaros 4.e klases skolēni domāja par to, kas viņi vēlētos būt, kad izaugs lieli. Tika veidoti plakāti par izvēlēto profesiju, kuros tika atspoguļots, kādas zināšanas, prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas konkrētās profesijas pārstāvim.
Tad, nu, tagad tik jāstrādā pie tā, lai šīs zināšanas iegūtu, prasmes attīstītu un rakstura iezīmes izkoptu!


4.e klases audzinātāja –
Ramona Ruņģe – Keiša

Dalīties