Erasmus+ stratēģiskā partnerība “Ļauties vienlīdzībai bez diskriminācijas”; Nr.2019-1-LV01-KA201-060363 (Dita Grigore,

partnerības koordinatore)

Partnerība kopā ar sešiem partneriem no Turcijas, Rumānijas, Austrijas, Slovēnijas un Grieķijas ir noslēgusies ar veiksmīgiem rezultātiem – skolotāju un personāla mācībām Vīnē / Austrijā un Komotini / Grieķijā, kurās piedalījās septiņi mūsu pārstāvji, kā arī astoņas skolēnu mobilitātes Kraiovā / Rumānijā un Gaziantepā / Turcijā. 

Iepazīšanās un plānošanas vizīte bija Gulbenē trīs gadus iepriekš. Projekta ietvaros apguvām pieredzi, vienu gadu darboties attālināti, izmantojot dažādus tiešsaistes rīkus, kas mūsu darbību padarīja redzamāku un efektīvāku. Projektā darbojās skolas, izglītības pārvaldes, mācību centri, NVO.  Kopīgais darbs bija migrācija, diskriminācija, bēgļu tagadne un nākotne. Skolēni veidoja video, intervijas, aptaujas, prezentācijas, plakātus kolāžas, analizējot kā dzīvo bēgļi pasaulē. Skolotāji apkopoja izziņas materiālus un atbalsta iespējas partneru reģionos, veidojot “izdzīvošanas atslēgas” piemērus divās brošūrās, bukletos, projekta mājaslapā, sociālo tīklu grupās, rosinot diskusijas.

            Sākot projekta realizāciju, Gulbenes novada vidusskola ieguldīja darbu, mācoties vēstures, politikas un ģeogrāfijas stundās ar bagātīgu izziņas procesu, ko vadīja skolotāja Aivija Grīnberga un Rūta Enika. Vīnē mēs iepazinām īstu daudzkultūras piemēru, to ieraugot uz ielas, skolās, NVO. Ļubļanā savukārt tikāmies ar Āfrikas bēgli, izprotot un redzot, kā iespējams veidot ģimeni, dibināt uzņēmumu, izmantojot ES atbalstu. 

Mūsu novadā skolēni pēta reemigrantu ceļus, veiksmes stāstus un problēmas. Un kopš 2022.gada februāra esam aculiecinieki, kā Gulbenē un Latvijā dzīvo un jūtas Ukrainas bēgļi – skolēni veidoja arī video intervijas. Kopā ar citu valstu skolēniem veidoja plakātus un kolāžas, kā palīdzēt bēgļiem nākotnē. 

Gulbenes novada vidusskola ir guvusi jaunu pieredzi no citu valstu organizācijām, kuras jau iepriekš ir saskārušās ar praktisko realitāti. Skola ir guvusi arī stratēģiskās partnerības koordinētājpartnera pieredzi, kas notika kopā ar novada finanšu nodaļu. Šī projekta partneri izstrādā jaunu projektu ar mērķi stiprināt cilvēktiesību jautājumu izziņu un pieredzi, lai radītu iespēju skolēniem praktiski starptautiski darboties sociālo zinātņu jomā, apgūstot mācību priekšmetus padziļināti vidusskolā kompetenču satura ietvaros.

Vairāk par projektu te:

“Let Equity Avoid Discrimination”

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Dalīties