Dzejas dienas 10.g klasē

Septembris – dzejas mēnesis. Arī mēs, 10.g klases skolēni, iesaistījāmies Dzejas dienu aktivitātēs. Gan paši veidojām dzejoļus “Ir darināta šī pasaule”, gan mācījāmies autoru dzejoļus no galvas, gan bija tikšanās ar dzejnieci, Gulbenes novada vidusskolas skolotāju Ramoni Ruņģi – Keišu un viņas jauno dzejoļu krājumu “Es ziedēšu!”.

Dzejniece pastāstīja par grāmatas tapšanas procesu, tajā redzamajām gleznām. Pildījām dažādus radošos uzdevumus, saistītus ar grāmatu un tajā redzamajām gleznām.

Grāmatā pavisam ir 8 gleznas, kuras ir uzgleznojusi māksliniece Agrita Brenča. Viena glezna ir veltīta dzejolim “Es ziedēšu!”, kas ir arī grāmatas nosaukums. Pārējās septiņas gleznas ir veltītas katrai nodaļai. Vienā no aktivitātēm, ko darījām, bija jāuzmin atbilstošā nodaļa gleznai.

Tikšanās laikā uzzinājām, ka dzejnieces pirmais dzejolis radās, kad viņai bija 15 gadi, tātad mūsu vecumā. Šo dzejoli klasesbiedri apbrīnoja, jo nevarēja pat iedomāties, ka to ir uzrakstījusi viņu vecuma meitene.

Kopā tika izrunātas visas nodaļas un izlasīti vairāki dzejoļi no katras nodaļas.

Iespējams, ka, pateicoties šai tikšanās reizei, es uzrakstīju dzejoli:

Es tevi mīlu!

Es tevi mīlu,

Kā debesis mīl sauli.

Es tevi mīlu,

Kā māmiņa mīl savu bērniņu.

Es tevi mīlu,

Kā vilks mīl mēnesi.

Es tevi mīlu,

Kā politiķi mīl politiku.

Es tevi mīlu,

Kā pilsonis mīl savu tēvzemi.

Es tevi mīlu no visas sirds!

Enija Nartiša,

10.g klases skolniece

Dalīties