“Let Equity Avoid Discrimination”

“Ļauties vienlīdzībai bez diskriminācijas”

Projekta līguma numurs   –  2019-1-LV01-KA201-060363

Projekta realizācijas laiks  –  1.09.2019.-31.08.2021.

Projekta mērķis – dažādu organizāciju sadarbība dzīvei bez diskriminācijas, iekļaujoties sabiedrībā, bez stereotipiem. Migrācijas iemesli Eiropā un pasaulē, to sapratne un radošas darbnīcas, lai mazinātu diskrimināciju. Veicināta izpratne par iekļaujošu sabiedrību bez diskriminācijas. Migrācijas procesu analīze dažādās valstīs.

Projekta koordinators  – Gulbenes novada vidusskola  Latvija      

Projekta partneri – 

Scoala Gimnaziala decebal Craiova Rumānija

Gaziantep Vehbi Dincerler Fen Lisesi Turcija

VEREIN FUR EINE OFFENE GESELLESCHAFT Austrija

Dieythynsi Deyterobathmias Ekpaideysis N.Rodopis Grieķija

Drustvo Bodi svetloba Slovēnija

 Sehitkamilmem    Turcija

Starptautiskās aktivitātes

  • Starptautiskā tikšanās    Rumānija
  • Starptautiskā tikšanās  Slovēnija
  • Starptautiskā tikšanās 2021.novembris – Gulbene Latvija

Projekta apraksts – kā koordinators divus gadus realizē Erasmus + stratēģisko partnerību “Ļauties vienlīdzībai bez diskriminācijas”   kopā ar sešiem partneriem.  Projektā darbojas skolas, izglītības pārvaldes, mācību centri, nevalstiskās organizācijaskuras realizē skolotāju un koordinatoru mācības,   skolēnu apmaiņu, vietējās aktivitātes partnerorganizācijās. Ir notikusi plānošanas vizīte Gulbenes 2.vidusskolā, iepazīšanās un projekta idejas apspriešana reālai darbībai. Starptautiskās personāla mācības Austrijā, kur tika apgūti projekta jēdzieni, zinātniskā stratēģija un vienota procesu izpratne par diskrimināciju, migrāciju, dažādu iekļaušanos sabiedrībā. Skolas kolektīvs organizēja iepazīšanās darbnīcas ar   kopā ar 11.a un 12.a klašu kolektīviem. Ģeogrāfijas skolotāja Rūta Enika sagatavoja nodarbību par migrāciju, skolotājas Aivija Grīnberga un Dita Grigore vadīja diskusiju par stereotipiem un globālās pasaules problēmām.  Skolēni un projekta koordinatori darbojās starptautiskās darba grupās. 

Projekta darba grupa  – A.Grīnberga, R.Enika, Dz.Kokoreviča, O.Vanaga, I.Baraņņikova.

Projekta koordinatora kontaktinformācija  – Dita Grigore, ditag@inbox.lv

Dalīties