Konference “Latviešu valoda šodien un tās attīstība nākotnē”

Š. g. 7. oktobrī 12. g klase organizēja konferenci “Latviešu valoda šodien un tās attīstība nākotnē” latviešu valodas stundā, kurā ar priekšlasījumiem uzstājās dažādu nozaru pārstāvji. Bija ieradies skolotājs (Deivs), valodnieki (Kristofers un Emīls), tulkotāji (Veronika Anna un Ronalds), mazākumtautību pārstāvji (Kristers un Raivo), politiķi (Kārlis un Rolands), kā arī žurnālisti (Ilmārs un Rinalds). Konferences vadītāji – Endijs un Aleksandris. Lūk, neliels ieskats konferencē.

Valodnieki par vienu no galvenajām mūsdienu valodas problēmām minēja pārmērīgu anglicismu izmantošanu, sevišķi populāri tie ir bērnu un jauniešu vidū.

Savukārt skolotāji raizējas par latviešu valodas tagadējo kvalitāti, un to, kāda tā būs nākotnē, jo, atskatoties uz šī gada 12. klašu centralizēto eksāmenu rezultātiem, ir redzams, ka salīdzinājumā ar angļu valodu, kuru skolēni nokārtojuši labā līmenī – 69%, latviešu valodā skolēni vidēji valstī ieguva vien 52%.

Politiķi uzstāja, ka mūsu valodas galvenās problēmas ir saistītas ar reemigrāciju un latviešu valodas izmantošanas samazināšanos, tomēr ar efektīvu valdību šīs problēmas var tikt apkarotas, tātad pieaugs latviešu valodā runājošo skaits.

Tulkotāji akcentēja sava darba specifiku un to, cik sarežģīta patiesībā ir šī profesija, ka tulkot darbus nav tikpat viegli, kā izmantot “Google” tulkotāju. Tulkotāji apsprieda filmu tulkošanas kvalitāti un literāro darbu tulkošanas nianses.

Mazākumtautību pārstāvji turpretī novēlēja veiksmi Latvijas Saeimai, pieņemot likumu, kas nosaka, ka līdz rudenim Latvijā jānovāc visi ar kapavietām nesaistītie padomju režīmam veltītie pieminekļi. Viņi uzsvēra savu lojalitāti un gatavību mazākumtautību skolās nodrošināt mācības valsts valodā.

Kā arī žurnālisti minēja, ka daudzās televīzijas pārraidēs un radio ēteros runā, pieļaujot neskaitāmas stila kļūdām, kas var negatīvi ietekmēt skatītājus, īpaši bērnus.

Visi konferences dalībnieki bija ļoti labi sagatavojušies un priekšlasījumos bija patiešām interesanti klausīties.

Endijs Vanags, Aleksandris Goldšmits, 12.g klase

Dalīties