VIDUSSKOLĒNI! Jauns projekts – jaunas iespējas(A.Birkova, projekta vadītāja)

                 Septembrī Gulbenes novada vidusskolā tika saņemta priecīga ziņa – ir apstiprināts programmas Erasmus+ projekts “Think global, learn being an entrepreneur in Europe”.

Projekta galvenais mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar uzņēmējdarbību un attīstīt 21.gadsimta darba tirgum nepieciešamās prasmes.                  

Darbosimies kopā ar skolēniem un skolotājiem no Itālijas, Lietuvas, Portugāles, Grieķijas un Horvātijas.

10., 11. un 12. klašu skolēn,

                            ja Tev ir vēlme darboties,  Tev ir jāuzraksta motivācijas vēstule angļu valodā:

– kāpēc Tu vēlies darboties šajā projektā,

– kādas ir Tavas prasmes, kas sekmētu veiksmīgu projekta norisi (mākslinieciskās spējas, angļu valodas zināšanas, datorprasmes, attieksme pret līdzcilvēkiem, sasniegumi mācībās vai sportā, utt.),

– ko Tu vēlies iegūt, darbojoties projektā.

Motivācijas vēstule jāatsūtas sk.Aleksandrai uz e-klasi līdz 20.oktobrim.

Neskaidros jautājumus var noskaidrot  223.kabinetā pie sk.Aleksandras

Dalīties