Jau četrus mēnešus Gulbenes novada vidusskola ir IAC projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” dalībniece.

Lasīt tālāk “IAC projekts “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” (projekta komandas vārdā skolotāja Aivija Grīnberga)”

2023.gada 2.un 3.februārī Vīnē VAEV notika projekta darba komandu tikšanās, lai analizētu pirmos rezultātus. 

Lasīt tālāk ““Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā”  (2020-1-LV01-KA226-SCH-094524) (D.Grigore, projektu asistente)”

Gulbenes novada vidusskolas divpadsmit 4.-10.klašu skolēni un 4 skolotāji devās Erasmus+ īstermiņa mobilitātē uz Itāliju  I.I.S.S. Canudo Gioia del Colle , IC PASCOLI, lai pilnveidotu un attīstītu prasmes salīdzināt tādās jomās kā pilsoniskā līdzdalība, komandas veidošana, kultūru tradīcijas un vēsture.

Lasīt tālāk ““Pieredzēt caur pieredzēšanos” (Erasmus+ akreditācijas projekts Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000060162)(D.Grigore, projektu asistente)”

Ziedonis un mēs (sk.D.Tipāne un 11.u)

Kāds mazs pieskāriens lielai personībai. Mazs, bet ļoti uzrunājošs un atmiņā paliekošs. Redzēt, just un rakstīt citādāk.

Ārdot prāta robežas, lai meklētu savu izpausmi caur Ziedoņa būtību. Gulbenes novada vidusskolas 11.u klase pateicas par iespēju darboties radoši. Viena jauniete raksta:

,,Šis pasākums bija noderīgs un interesants. Patika tas, ka nebija pareizo vai nepareizo atbilžu, jo katra komanda uzdevumu uztvēra un izpildīja citādāk. Visinteresantākā stacija man šķita dabas stacija, daba man pašai ir tuva, bija ļoti interesanti uzdevumā dzirdēt par to, ka Imantam Ziedonim tuvi bija akmeņi. Žēl, ka daži uzdevumi bija ļoti īsi vai nedaudz nesaprotami. Bet kopumā es uzskatu, ka šādi pasākumi ir ļoti noderīgi un tā ir interesantāka pieeja kādas personības iepazīšanai.

Lai vairāk šādu mirkļu!”

3.maijā vienam no mūsu tautas dižgariem paliktu 90…..

“Klausies, kā pasaulē klusi cilvēks pēc cilvēka sauc…”

Gulbenes novada vidusskola realizē Erasmus+ projektu “Pieredze caur pieredzēšanos” personu mobilitātes nolūkos Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000060162, savukārt, Stāķu pamatskola realizē Erasmus+ projektu “Personu mobilitātes mācību nolūkos”  2022-1-LV01-KA121-SCH-000057160, kas sniedz iespējas daudzveidīgi realizēt skolās izvirzītos mērķus. 

Lasīt tālāk “Starptautiska izglītošanās Gulbenē un Stāķos sadarbībā ar kolēģiem no Salihli Turcijā (D.Grigore, GNV projektu asistente; I.Putne, Stāķu p-skolas projektu asistente)”
1 2 3 19