31. maijā Rīgā, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē notika Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku foruma fināla sacensības.

Prieks un lepnums par mūsējiem!!!

Anna Jankava starp 2014. gadā dzimušajām meitenēm izcīnīja 2. vietu.

Anete Pumpure starp  2013. gadā dzimušajām meitenēm izcīnīja 1. vietu un vasaras nometnē turpinās cīņu par iekļūšanu Latvijas izlasē.

Paldies meitenēm par neatlaidību, merķtiecību un cīņassparu!

Paldies skolotājai Ingai Ančai par ieguldīto darbu un atbalstu meitenēm!

Gulbenes novada skolēnu Teātra diena

“Teātris ir kā spieģelis, kurā mēs paši savus labus un nelabus darbus, savas prieku, kā arī bēdu dienas, ar vārdu sakot, savu dzīvošanu redzam…” (Ādolfs Alunāns)

25.aprīlī Gulbenes novada kultūras centrā notika Gulbenes novada skolēnu Teātra diena.

Ar patiesi brīnišķīgām un aizraujošām izrādēm skatītājus priecēja arī mūsu skolēni.

1.-6. klašu teātra pulciņš skatītājiem atrādīja izrādi “Pauks un Šmauks”.

7.-12. klašu teātra pulciņš skatītājus priecēja ar izrādi “Vilka midzenis”.

Paldies mūsu aktieriem par dāvātajām emocijām!

Paldies par ieguldīto darbu teātra pulciņa vadītājai – skolotājai Ingai Ančai!  

Gulbenes novada skolēnu deju kolektīvu skate

Vai, kājiņas, man’ kājiņas,
Dancot gribu, dancot gribu! (Latv. tautasdz.)

11.aprīlī mūsu dejotāji aizvadīja savu svarīgāko uznācienu. Gulbenes novada kultūras centrā notika Gulbenes novada skolēnu deju kolektīvu skate.

 • 1.klašu deju kolektīvam (vadītāja Agate Delpere) – 2. pakāpe.
 • 2.klašu deju kolektīvam (vadītāja Laima Poiša) – 2. pakāpe.
 • 3.klašu deju kolektīvam “Liedariņš” (vadītāja Dace Freimane) – 1. pakāpe.
 • 4.klašu deju kolektīvam “Dzirkstīte” (vadītāja Dzintra Kokoreviča) – 1. pakāpe.
 • Deju kolektīvam “Spārēni” (vadītāja Dina Markova) – 2. pakāpe.
 • Deju kolektīvam “Kostiņš” (vadītāja Dace Freimane) – 1. pakāpe.

Paldies dejotājiem un kolektīvu vadītājām par dejotprieku un ieguldīto darbu!

Gulbenes novada skolēnu deju kolektīvu sadancis

“Es mācēju danci vest
Līkumiņu līkumiem.”

(Latviešu tautasdziesma)

Vakar Gulbenes novada kultūras centrā notika Gulbenes novada skolēnu tautas deju kolektīvu sadancis.

Šis bija kā ģenerālmēģinājums pirms galvenā iznāciena – deju skates, kas notiks jau 11.aprīlī.

Paldies mūsu dejotājiem un kolektīvu vadītājām!

 • Paldies 1.klašu deju kolektīvam un vadītājai Agatei Delperei!
 • Paldies 2.klašu deju kolektīvam un vadītājai Laimai Poišai!
 • Paldies deju kolektīvam “Liedariņš” un vadītājai Dacei Freimanei!
 • Paldies deju kolektīvam “Dzirkstīte” un vadītājai Dzintrai Kokorevičai!
 • Paldies deju kolektīvam “Spārēni” un vadītājai Dinai Markovai!
 • Paldies deju kolektīvam “Kostiņš” un vadītājai Dacei Freimanei!

Priecājamies arī par tiem mūsu skolēniem, kuri dejo deju kolektīvos ārpus skolas!

Vokālās mūzikas konkursa “BALSIS 2024” 1.kārta

“Mūzika iedvesmo visu pasauli, apgādā dvēseli ar spārniem, veicina iztēles lidojumu; mūzika piešķir dzīvību un jautrību visam, kas pastāv. To var saukt par visa skaistā un visa cildenā iemiesojumu.” (Platons)

6.martā mūsu skolā skanēja un virmoja viss skaistais un cildenais, jo notika vokālās mūzikas konkursa “BALSIS 2024” 1.kārta, kurā piedalījās 5 Gulbenes novada skolu vokālie ansambļi.

Lasīt tālāk “Vokālās mūzikas konkursa “BALSIS 2024” 1.kārta”
1 2