Projektā “Darām kopā” mums, desmitajiem, ir notikušas vairākas nodarbības, kuru laiku esam runājuši par līdzdalību un iekļaušanos, esam praktiski darbojušies kolektīva veidošanas jomā.

Lasīt tālāk ““Darām kopā” ar paralēlklasi un politiķiem ( Kristiāna Ance Šolina, 10.g klases skolniece)”

Kas ir iekļaujoša vide? Cik svarīga tā katram indivīdam un organizācijai (mūsu gadījumā – skolai) ir? Kā veicināt katra skolēna labbūtību skolas vidē (ko lielā mērā nosaka viņa attiecības ar klasesbiedriem, skolasbiedriem)?

Lasīt tālāk “Būt sadzirdētam… Būt harmonijā…(projekts “Darām kopā!”Nr. VP2023/3-1)”

Šī gada sākumā skolēnu pašpārvalde saņēma ziņu par iespēju piedalīties atklātajā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Lasīt tālāk “Uzsākam “Kontaktu”! (I. Zvaigzne, skolēnu pašpārvaldes konsultante)”
1 2 3 4