Gulbenes novada vidusskolas darba grupa  piedalījās mācību mobilitātē Spānijā AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO 2022.gada 17.un 18.martā. Projekta komandas no Latvijas, Austrijas, Turcijas, Spānijas, Čehijas, Portugāles izvērtēja veikumu pirmajā projekta gadā, kas tika uzsākts ar virtuālo plānošanas vizīti un turpinājās, organizējot virtuālas tikšanās. 

Lasīt tālāk ““Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā” 2020-1-LV01-KA226-SCH-094524 (Dita Grigore, projekta koordinatore)”

“Sākums sadarbībai virtuālām mācībām”

START-UP through VIRTUAL LEARNING COOPERATION”

2020-1RO01-KA229-079932_4 (Dita Grigore, projektu koordinatore)

2022.gada 4.-8.aprīlis bija spraigs darbs skolā, jo tika uzņemta 39 dalībnieku skolēnu apmaiņa no Rumānijas, Kipras, Turcijas, Portugāles, Bulgārijas. 

Lasīt tālāk ““Sākums sadarbībai virtuālām mācībām””

Gulbenes novada vidusskola realizē Erasmus + līdzfinansēto projektu “Atbalsts efektīvākai kompetenču izglītības pieejas ieviešanai skolā”. Šī projekta ietvaros angļu valodas skolotāja Sabīne Rutka un dabaszinību un bioloģijas skolotāja Anda Sprudzāne-Cakula devās uz Funšalas pilsētu, lai piedalītos mācībās par iekļaujošo izglītību.

Lasīt tālāk “Atbalsts efektīvākai kompetenču izglītības pieejas ieviešanai skolā ( Ieva Brūniņa, Sabīne Rutka, Anda Sprudzāne-Cakula )”

Lasīt tālāk “Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitāšu piedāvājums 2020./21.m.g. Gulbenes novada vidusskolā”

Saglabāt zemi – mums nav cita ceļa kurp doties! Tā domā un dara Gulbenes novada vidusskolas kolektīvs. Trīs gadus kopā ar partnerskolām no Ungārijas, Turcijas, Rumānijas un Itālijas īstenoja Erasmus+ projektu par vides saudzēšanu un globālo klimata pārmaiņu izpratni. Lai kopīgi organizētu konkrētas aktivitātes, jau partnerības izstrādē skolas savstarpēji vienojās par konkrētiem darbiem, sanāksmēm un aktivitātēm vides problēmu risināšanā. 

Vairāk lasīt te: https://erasmusplus.lv/pieredze/erasmus-projekta-veicina-izpratni-par-vides-saudzesanas-un-klimata-parmainu-jautajumiem

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Prasmes, kas jāapgūst skolā

2021. gada nogalē Erasmus+ projekta “Do, Develop, Donate”/3D ietvaros tika veikta 50 vidusskolēnu anketēšana katrā no 6 projekta dalībvalstīm : Latvijā, Spānijā, Horvātijā, Grieķijā, Rumānijā un Itālijā. Aptaujas mērķis bija uzzināt, kādas nepieciešamās prasmes jāapgūst skolā, lai skolēni būtu konkurētspējīgi nākotnes darba tirgū. Izpratne par nepieciešamajām prasmēm lielākajai skolēnu daļai ir līdzīga, taču dažos jautājumos domas dalās. Skolēni uzskata, ka skola mūsdienās spēj nodrošināt nepieciešamo pamatprasmju uzlabošanu, taču vairāk uzmanības vajadzētu pievērst tieši datorzinātnēm un svešvalodām. Aptaujas rezultāti tiks salīdzināti ar visām projekta partnervalstīm pavasarī, kad visi projekta partneri tiksies Salerno, Itālijā.

Lasīt tālāk “Prasmes, kas jāapgūst skolā”
1 2 3 4