2023.gada 2.un 3.februārī Vīnē VAEV notika projekta darba komandu tikšanās, lai analizētu pirmos rezultātus. 

Lasīt tālāk ““Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā”  (2020-1-LV01-KA226-SCH-094524) (D.Grigore, projektu asistente)”

Gulbenes novada vidusskolas divpadsmit 4.-10.klašu skolēni un 4 skolotāji devās Erasmus+ īstermiņa mobilitātē uz Itāliju  I.I.S.S. Canudo Gioia del Colle , IC PASCOLI, lai pilnveidotu un attīstītu prasmes salīdzināt tādās jomās kā pilsoniskā līdzdalība, komandas veidošana, kultūru tradīcijas un vēsture.

Lasīt tālāk ““Pieredzēt caur pieredzēšanos” (Erasmus+ akreditācijas projekts Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000060162)(D.Grigore, projektu asistente)”

Gulbenes novada vidusskola realizē Erasmus+ projektu “Pieredze caur pieredzēšanos” personu mobilitātes nolūkos Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000060162, savukārt, Stāķu pamatskola realizē Erasmus+ projektu “Personu mobilitātes mācību nolūkos”  2022-1-LV01-KA121-SCH-000057160, kas sniedz iespējas daudzveidīgi realizēt skolās izvirzītos mērķus. 

Lasīt tālāk “Starptautiska izglītošanās Gulbenē un Stāķos sadarbībā ar kolēģiem no Salihli Turcijā (D.Grigore, GNV projektu asistente; I.Putne, Stāķu p-skolas projektu asistente)”

“Pieredze caur pieredzēšanos” (Dita Grigore)

GNV realizē Erasmus+ projektu “Pieredze caur pieredzēšanos” personu mobilitātes nolūkos Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000060162, skolā uzņemot divus ekspertus no Turcijas pilsētas Salihli (mērķis – angļu valodas izmantošana, mācoties tradīcijas, kultūru; sportā komandu veidošanu, stiprinot motivāciju sportot dažādos vecumposmos, stiprinot komandas spēku un atbildību).

Lasīt tālāk ““Pieredze caur pieredzēšanos” (Dita Grigore)”
1 2 3 6