Vēlā pavasarī skola uzsāka jauna stratēgisko partnerību projekta īstenošanu, kurā notiks sadarbība inovācijām un labās prakes apmaiņa matemātikas un sporta jomās skolu sākumskolas posmiem (1.-6. klase).

Lasīt tālāk “Pirmie mēneši projektā “Ready to innovate: Maths&Sports4all” (Elīna Nagle, skolas projektu asistente)”

Gulbenes novada vidusskolas skolotāja Ieva Smoļina piedalās Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības „ START-UP through VIRTUAL LEARNING COOPERATION” 2020-1RO01-KA229-079932_4 nedēļu garās skolotāju mācībās Manavgat Turcijā, kuras organizē Sule Muzaffer Buyuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Lasīt tālāk “Sākums sadarbībai virtuālām mācībām (Dita Grigore, projektu koordinatore)”

Kā notiek virzīšanās uz projekta mērķu sasniegšanu?

Laiks šķiet nedaudz apstājies… COVID-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi projekta īstenošanu, tomēr, cik iespējams, virzāmies uz priekšu, uz projekta mērķiem.

Projektā ir īstenota pirmā no 2 mobilitātēm, kad skolotājas Ruta Jansone un Lienīte Leišavniece piedalījās kursos Kiprā 2020. gada pavasarī.

Pēc atgriešanās skolotājas nelielu pedagogu un interesentu loku iepazīstināja ar savu pieredzi, rādot sagatavoto foto un video atskatu no aktivitātēm Kiprā.

Skolotājas ir izveidojušas pedagogu profesionālās pilnveides kursu programmu (8 stundas), ko ir apstiprinājusi Gulbenes novada Izglītības pārvalde. Programma paredz interaktīvu mācīšanos, skolotājiem praktiski darot, izmēģinot, diskutējot, pielāgojot metodes darbam jaunajā kompetenču pieejā. Kipras mobilitātes dalībnieces ir sagatavojušas arī prezentāciju par savu starptautisko kursu pieredzi. Ir apkopoti starptautiskajos kursos iegūtie materiāli un metodes, kas tiks nodotas izmantošanai skolā.

Pašas starptautiskās mobilitātes dalībnieces jau izmanto metodes savā darbā. Labo darbu nedēļā (oktobrī) viņu audzināmo klašu bērni tās izmantoja aktivitātēs ar citiem skolēniem. 2020. gada “ErasmusDienās” (oktobrī) ar projekta stāstu foto veidā iepazīstinājām skolas saimi un interesentus.

L. Leišavniece un R. Jansone gaida, kad būs iespējamas klātienes aktivitātes un kad kursu veidā savas zināšanas varēs nodot tālāk kolēģiem.

Otrā projektā plānotā mobilitāte – uz Zviedriju – tika pārcelta vairākas reizes. Jau iepriekš projektā Zviedrijas mobilitātei izvēlētās dalībnieces Zinta Beļajeva un Aija Ūdre ļoti gaida savu piedzīvojumu – mācīšanos Zviedrijā dabas vidē, skolas, kas darbojas pēc brīvdabas pedagoģijas principiem, apmeklēšanu un iespēju piedzīvot kultūrapmaiņu.

Gulbenes novada vidusskola īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā” (līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060196).  Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gulbenes novada vidusskolas skolēnu un skolotāju komanda 10.-14.maijā uzsākusi Erasmus+ projektā  „MEET” (Motivation Enhanced through Educational Technology) virtuālo mobilitāti “Uzlabota izglītības motivācija, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas Nr.2018-1-IT02-KA229-048616_2”.

Lasīt tālāk “Uzsākam virtuālo mobilitāti (projekta koordinatore D.Grigore)”

Gulbenes novada vidusskolas komanda uzsākusi nedēļu garu virtuālo mācību vizīti Erasmus+ projekta  “MEET: Motivation Enhanced through Educational Technology” (Uzlabota izglītības motivācija, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas) Nr.2018-1-IT02-KA229-048616_2  ietvaros, kuru organizē projekta partneri 52 primary School “Tsanko Tserkovski”   Sofijā.

Lasīt tālāk “Uzlabota izglītības motivācija, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas (projekta koordinatore D.Grigore)”

Partnerības darba grupa skolā darbojas tā, lai skolēni domātu, kādu mantojumu atstāt nākotnei. Svinot Gulbenes 93.dzimšanas dienu, skolēni fotografēja sev mīļas vietas pilsētā, publicējot tās projekta materiālos Twinspace projekta profilā, lai mūsu pilsētu iepazītu citu valstu skolēni. Joprojām aktuāls ir 11.g klases skolnieču Nikolas, Ances Terēzes un Līvas veidotais Ziemassvētku piparkūku cepšanas video sveiciens.

Vairāk kā 57 skolēni no Turcijas, Portugāles, Bulgārijas, Polijas piedalījās  skolotāju Evitas Zālītes un Ievas Smoļinas vadītājā virtuālajā darbnīcā „Latviešu puzura gatavošana”. Pēc tam skolēni gatavoja arī tos savās mājās. Skolotāja Evita iedvesmojās no Portugāles skolotājas Florbellas, kura organizēja pirmo darbnīcu, veidojot Turcijas kultūras simbolu „zilo aci”, kuru bieži izvēlas tūristi.

Portugāles skolotāja uzaicināja visas projekta skolas piedalīties Portugāles sardīnes dizaina veidošanā. Pavasara brīvdienās skolēni un skolotāji  piedalījās virtuālā darbnīcā, kopīgi zīmējot „sardīnes” dizainu, izmantojot valstij raksturīgos kultūras simbolus. Pirms tam skolēni skatījās kopīgi video par Portugāles kultūras notikumiem. Nodarbības noslēgumā skolēni rādīja savus veidotos dizainus, stāstīja par savu ideju, zīmējumi piedalās virtuālā izstādē kopā ar Portugāles, Turcijas, Latvijas, Bulgārijas, Polijas skolēniem.

Paldies skolotājiem un skolēniem! Skolotājas Iluta Podziņa, Ieva Smoļina, Dace Freimane, Daiga Tipāne, Evita Zālīte  mācību stundās veicināja skolēnu darbošanos, brīvdienās iesaistīja arī skolēnu ģimenes.

Savdabīga un aizraujoša bija skolotāju Daces Freimanes un Ievas Smoļinas veidotā darbnīca „Latvju rakstu zīmēšana”, kurā piedalījās 47 dalībnieki. Tika radīti skaisti zīmējumi – tos skolēni veidoja, izmantojot savus personas datu ciparus. Kad tie tika izkrāsoti, skolotāja Ieva izklāstīja latviešu tautas rakstu un simbolu nozīmi, to izmantošanas tradīcijas.

Lasīt tālāk “Projekta “Mūsu mantojums” darbība (projekta koordinatore D.Grigore)”
1 2