Gulbenes novada vidusskola 2020.gadā iesniedza projekta pieteikumu, kuru atbalstīja Valsts izglītības attīstības aģentūra, piešķirot skolai Erasmus akreditāciju uz 5 gadiem (Nr. 2020-1-LV01-KA120-SCH-094566  “Erasmus+ akreditācijas pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību un skolu izglītības jomā”).

Lasīt tālāk “Erasmus akreditācija (I.Brūniņa, projektu asistente)”

2023.gada 2.un 3.februārī Vīnē VAEV notika projekta darba komandu tikšanās, lai analizētu pirmos rezultātus. 

Lasīt tālāk ““Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā”  (2020-1-LV01-KA226-SCH-094524) (D.Grigore, projektu asistente)”

Gulbenes novada vidusskolas divpadsmit 4.-10.klašu skolēni un 4 skolotāji devās Erasmus+ īstermiņa mobilitātē uz Itāliju  I.I.S.S. Canudo Gioia del Colle , IC PASCOLI, lai pilnveidotu un attīstītu prasmes salīdzināt tādās jomās kā pilsoniskā līdzdalība, komandas veidošana, kultūru tradīcijas un vēsture.

Lasīt tālāk ““Pieredzēt caur pieredzēšanos” (Erasmus+ akreditācijas projekts Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000060162)(D.Grigore, projektu asistente)”

Gulbenes novada vidusskola realizē Erasmus+ projektu “Pieredze caur pieredzēšanos” personu mobilitātes nolūkos Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000060162, savukārt, Stāķu pamatskola realizē Erasmus+ projektu “Personu mobilitātes mācību nolūkos”  2022-1-LV01-KA121-SCH-000057160, kas sniedz iespējas daudzveidīgi realizēt skolās izvirzītos mērķus. 

Lasīt tālāk “Starptautiska izglītošanās Gulbenē un Stāķos sadarbībā ar kolēģiem no Salihli Turcijā (D.Grigore, GNV projektu asistente; I.Putne, Stāķu p-skolas projektu asistente)”
1 2 3 6