Gulbenes novada vidusskolas komanda uzsākusi nedēļu garu virtuālo mācību vizīti Erasmus+ projekta  “MEET: Motivation Enhanced through Educational Technology” (Uzlabota izglītības motivācija, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas) Nr.2018-1-IT02-KA229-048616_2  ietvaros, kuru organizē projekta partneri 52 primary School “Tsanko Tserkovski”   Sofijā.

Lasīt tālāk “Uzlabota izglītības motivācija, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas (projekta koordinatore D.Grigore)”

“Bille”. Smeldzīgs, vienlaikus dzīvi apliecinošs, asprātīgs un cerību pilns stāsts par kāda cilvēkbērna pieaugšanu un attiecībām ar pasauli Latvijā pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu nogalē. Filma ir veltījums mums šodien, atgādinot par īstenām vērtībām – iecietību, uzupurēšanos, nepieciešamību sevi apliecināt.

Lasīt tālāk “FILMU PROGRAMMA VIDUSSKOLAI UN PAMATSKOLAI, UN SĀKUMSKOLAI”

Partnerības darba grupa skolā darbojas tā, lai skolēni domātu, kādu mantojumu atstāt nākotnei. Svinot Gulbenes 93.dzimšanas dienu, skolēni fotografēja sev mīļas vietas pilsētā, publicējot tās projekta materiālos Twinspace projekta profilā, lai mūsu pilsētu iepazītu citu valstu skolēni. Joprojām aktuāls ir 11.g klases skolnieču Nikolas, Ances Terēzes un Līvas veidotais Ziemassvētku piparkūku cepšanas video sveiciens.

Vairāk kā 57 skolēni no Turcijas, Portugāles, Bulgārijas, Polijas piedalījās  skolotāju Evitas Zālītes un Ievas Smoļinas vadītājā virtuālajā darbnīcā „Latviešu puzura gatavošana”. Pēc tam skolēni gatavoja arī tos savās mājās. Skolotāja Evita iedvesmojās no Portugāles skolotājas Florbellas, kura organizēja pirmo darbnīcu, veidojot Turcijas kultūras simbolu „zilo aci”, kuru bieži izvēlas tūristi.

Portugāles skolotāja uzaicināja visas projekta skolas piedalīties Portugāles sardīnes dizaina veidošanā. Pavasara brīvdienās skolēni un skolotāji  piedalījās virtuālā darbnīcā, kopīgi zīmējot „sardīnes” dizainu, izmantojot valstij raksturīgos kultūras simbolus. Pirms tam skolēni skatījās kopīgi video par Portugāles kultūras notikumiem. Nodarbības noslēgumā skolēni rādīja savus veidotos dizainus, stāstīja par savu ideju, zīmējumi piedalās virtuālā izstādē kopā ar Portugāles, Turcijas, Latvijas, Bulgārijas, Polijas skolēniem.

Paldies skolotājiem un skolēniem! Skolotājas Iluta Podziņa, Ieva Smoļina, Dace Freimane, Daiga Tipāne, Evita Zālīte  mācību stundās veicināja skolēnu darbošanos, brīvdienās iesaistīja arī skolēnu ģimenes.

Savdabīga un aizraujoša bija skolotāju Daces Freimanes un Ievas Smoļinas veidotā darbnīca „Latvju rakstu zīmēšana”, kurā piedalījās 47 dalībnieki. Tika radīti skaisti zīmējumi – tos skolēni veidoja, izmantojot savus personas datu ciparus. Kad tie tika izkrāsoti, skolotāja Ieva izklāstīja latviešu tautas rakstu un simbolu nozīmi, to izmantošanas tradīcijas.

Lasīt tālāk “Projekta “Mūsu mantojums” darbība (projekta koordinatore D.Grigore)”

Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības KA 229-START UP through VIRTUAL LEARNING COOPERATION „Sākums sadarbībai virtuālai apmācībai” ietvaros 15 skolēni un 4 skolotāji darbojās Kipras partneru organizētā darbnīcā par restorānu izveides biznesa plānu, paredzot, kā attīstīt restorānu uzņēmējdarbību Kipras salas dažādās vietās.  Skolēni demonstrēja marketinga zināšanas, kā plānot tradicionālās virtuves piedāvājumu dažādās salas teritorijās. Jāpiebilst, ka skolēni biznesa plānu izstrādā komandā, veidojot plašāku uzņēmumu. Mūsu skolas skolēni jautāja par Kipras skolēnu iespējām mācību laikā krāt pieredzi, kā reklamēt savu produktu un piesaistīt klientus pandēmijas laikā.  

Lasīt tālāk “Virtuālās nodarbības uzņēmējspēju stiprināšanai (projektu vadītāja Dita Grigore)”
1 2 3 4