Erasmus+ stratēģiskā partnerība ilgst trīs gadus. Tajā kopā darbojas septiņas organizācijas no Latvijas, Austrijas, Čehijas, Turcijas, Portugāles, Spānijas. Gulbenes novada vidusskola ir vadošais partneris.

Lasīt tālāk ““Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā”  (2020-1-LV01-KA226-SCH-094524) (D.Grigore, projekta koordinatore GNV)”

2023.gada 2.un 3.februārī Vīnē VAEV notika projekta darba komandu tikšanās, lai analizētu pirmos rezultātus. 

Lasīt tālāk ““Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā”  (2020-1-LV01-KA226-SCH-094524) (D.Grigore, projektu asistente)”

Gulbenes novada vidusskolas darba grupa  piedalījās mācību mobilitātē Spānijā AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO 2022.gada 17.un 18.martā. Projekta komandas no Latvijas, Austrijas, Turcijas, Spānijas, Čehijas, Portugāles izvērtēja veikumu pirmajā projekta gadā, kas tika uzsākts ar virtuālo plānošanas vizīti un turpinājās, organizējot virtuālas tikšanās. 

Lasīt tālāk ““Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā” 2020-1-LV01-KA226-SCH-094524 (Dita Grigore, projekta koordinatore)”