31. maijā skolas saime svinīgi atskatījās uz mācību gadā paveikto un sasniegto.

1.-3.klašu kolektīvi saņēma īpašu klases pateicību.

4.-12. klašu skolēni saņēma zelta, sudraba un bronzas liecības.

Tāpat arī skolēni saņēma pateicības par sasniegumiem konkursos un sacensībās.

Klašu audzinātāji deva ceļa vārdus saviem skolēniem skaistam vasaras brīvlaikam.

Lai koša, krāsaina un priecīga vasara!

Kas ir pašvaldība? Ko tā dara? Kādi ir tās uzdevumi? Kādas ir pašvaldības iestādes un kādu profesiju pārstāvji tajās strādā?

Lai atrastu atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem 5. klašu skolēni sociālo zinību un vēstures stundās iejutās detektīvu lomā un, pētot Gulbenes novada pašvaldības mājaslapu, meklēja atbildes uz šiem jautājumiem.

Kad “detektīvi” darbu bija pabeiguši, visas klases devās uz Gulbenes novada pašvaldību, lai komunikācijas nodaļas speciālistu – Janas un Lanas – vadītajā nodarbībā iepazītos ar pašvaldības funkcijām, iestādēm, deputātiem, domes vadību un pārliecinātos, vai “detektīvi” pratuši atrast pareizo informāciju.

Jā, arī šī bija mācību stunda. Tikai citāda. Nevis skolas solā, bet sarunā ar pašvaldības darbiniekiem, apgūstot prasmi komunicēt, uzstāties, pastāstot par savu pētījumu, un, protams, prasmi klausīties. Katrs piektklasnieks apzinājās, ka viņš ir Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotājs.

Stāsta sociālo zinību un vēstures skolotājs Gundars Ģērmanis

11. klašu skolēni ir prezentējuši savus projekta darba pieteikumus, lai uzsāktu to pētnieciskās daļas ieviešanu.

Jaunieši ir ieplānojuši:

  • pētīt novada uzņēmumus,
  • pētīt zemnieku saimniecības,
  • veikt sabiedriskos darbus: iekārtot autobusu pieturas, organizēt pasākumus, veidot apmācības,
  • veikt dabas pētījumus.

Skolēni plāno veikt savus pētījumus līdz oktobrim.

Lai izdodas!

10. maijā visas 3. klašu skolotājas viesojās Gulbenes 1. PII, lai vērotu rotaļnodarbību.

Skolēni skolotajās ļoti gaidīja.

  • Bērni pastāstīja, ko, pēc viņu domām, skolotājas grib ieraudzīt nodarbībā.
  • Kopā ar skolotājām veica runas vingrinājumus.
  • Veidoja jautros teikumus.
  • Rēķināja un krāsoja.
  • Aktīvi un aizrautīgi darbojās.

Prieks bija vērot skolēnu rūpīgi aizpildītās latviešu valodas un matemātikas burtnīcas, redzēt, ka bērni prot pašvadīti strādāt, prot sadarboties, prot draudzēties.

Vērtīga bija arī pirmskolas un sākumskolas skolotāju saruna par bērna veiksmīgu pāreju no pirmskolas uz skolu.

Paldies Gulbenes 1. PII!

Šo pašu svētāko

Tu neaizmirsti:

vai celies debesīs,

vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā

dali savu prieku,

vai viens pats satiecies

ar pretinieku –

Tu esi Latvija! (O. Vācietis)

🇱🇻 Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu Gulbenes novada vidusskolas kolektīvs svinēja ar brīnišķīgu un aizkustinošu svētku koncertu 3. maijā.

Godā tika celtas latviešu dziesmas un dejas, kā arī mūsu dižgaru dzejas rindas.

Ar lepnumu un patriotismu kopīgi vienojāmies visskaistākajā no lūgšanām – “Dievs, svētī Latviju”. 🇱🇻

Jo Latvija – tie esam mēs! 🇱🇻

Skolā viesojas nākamie pirmklasnieki un viņu vecāki

2.maija vakarā uz sportisku un aktīvu nodarbību skolā bija ieradušies nākamie pirmklasnieki.

Bērni kopā ar nākamajām audzinātājām un sporta skolotājiem ļoti aktīvi darbojās skolas stadionā.

Kamēr nākamie pirmklasnieki centīgi sportoja, vecāki skolas zālē klausījās direktores uzrunu, kā arī piedalījās skolotājas Zitas Grinbergas vadītajā nodarbībā “Kā bērnam kļūt par labu lasītāju?”.

Paldies sporta skolotājiem par radošo un pārdomāto nodarbību!

Aicinām nākamo pirmklasnieku vecākus skolas lietvedībā rakstīt iesniegumu par bērna uzņemšanu skolā.

Gaidām savā pulkā!

1 2 3 9