KONKURSS “Mana veselīgā ēdienkarte” – aizraujoša iespēja 1. – 4. klasēm izpaust savu radošumu un zināšanas par veselīgu uzturu!

✂️📕 🎨 Konkursā skolēni aicināti izveidot radošus darbus vai projektus, kas attēlo to, kā viņi redz savu veselīgo ēdienkarti (zīmējumus, kolāžas, komiksus u.tml.).

📬Lai pieteiktu klasi, audzinātājam vai citam izglītības iestādes pārstāvim līdz 22. aprīlim jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa —> bit.ly/piensunaugli .

Radošie darbi jāiesniedz līdz 30. aprīlim, nosūtot uz e-pastu konkurss@vatp.lv vai nogādājot klātienē (adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspilī, LV-3602).

🍏Iesniegtos darbus vērtēs žūrija, un pirmo trīs vietu ieguvēji tiks noteikti divās klašu grupās: 1.-2. klase, 3. – 4. klase.

🍏Paši radošākie un zinošākie iegūs izglītojošu, izklaidējošu ekskursiju uz dabas atpūtas vietu (vietas aprakstītas nolikumā).

🍏Otro un trešo vietu ieguvējiem – galda spēles izglītojošai kopā būšanai.

🍏Darbi tiks nodoti arī skatītāju vērtējumam sociālo mediju platformā https://www.facebook.com/piensaugliskolai. Balsojumā noskaidrosim, kura klase iegūs simpātiju balvu – personalizētas, ar skolēnu vārdiem un programmas “Piens un augļi skolai” logo apdrukātas ūdens pudeles.

“Grāmatās ir vairāk dārgumu nekā visos pirātu laupījumos no bagātību salām…” (Volts Disnejs)

Vakar savos grāmatu dārgumos dalījās 28 piektās klases skolēni – skolas Skaļās lasīšanas konkursa dalībnieki.

Uz konkursa novada posmu maijā dosies:

Edžus Praškevičs (5.l), Jasmīna Vinogradova (5.i), Sāra Kļaviņa (5.i), Elizabete Kalniņa (5.e), Loreta Nīmante (5.b), Denīze Dreiškena (5.b), Ralfs Briedis (5.l), Edvīns Pabērzs (5.u), Arianna Evelīna Žeire (5.n), Helēna Aizupiete (5.n).

Paldies skolēniem, vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam!

Lai veiksmīga gatavošanās nākamajam posmam!

Folkloras pēcpusdiena sesto un astoto klašu skolēniem

Pirmslieldienu noskaņās, ieskandinot pavasari, 28.martā skolā notika sesto un astoto klašu skolēnu folkloras pēcpusdiena. Visi astotie gatavoja savas folkloras “stacijas”.

Interesanti un neparasti bija ne tikai staciju nosaukumi, piemēram, “Bitītes”, “Labie cilvēki”, “Brīnumbērni”, “Bumbiņas”, “Putni”, bet arī astotklasnieku sagatavotie uzdevumi sestklasniekiem. Vajadzēja gan norunāt un nodziedāt  tautasdziesmas, gan atpazīt latviskās rakstu zīmes un uzminēt pasaku varoņus, tāpat arī vajadzēja atminēt augu nosaukumus, prast latviskos darbus, noteikt pēc izskata, kura ola ir vārīta, bet kura nav, utt. Pavisam 18 stacijās sesto klašu skolēniem jauktās komandās vajadzēja darboties un rādīt savas prasmes un zināšanas.

Prieks par  sesto klašu jauniešiem, kuri visu dzirdēja, saprata un  darbojās ar interesi un aizrautību. Savukārt astotklasniekiem šī bija jauna pieredze un īsta līderība: izdomāt, sagatavot un novadīt aktivitāti jaunākiem skolēniem.

Kamēr žūrija skaitīja 18 komandu punktus, skolotājas Ilutas vadībā visi varēja iesaistīties viktorīnā “Quizizz”, trīs labākie saņēma balvas. Žūrijas vērtējumā vislabāk bija veicies šādām sesto klašu komandām: “Gurķīši”, “Arbūzi”,  “Bitītes”.  Latviešu valodas skolotāju simpātiju balvu saņēma vēl četras  komandas.

Paldies astoto klašu skolēniem par noorganizētajām aktivitātēm! Paldies sesto klašu skolēniem par aktīvu līdzdalību!

27.marta vakarā skolu jau atkal pieskandināja jautras čalas, jo uz nodarbību “Lieldienas gaidot” kopā ar vecākiem bija ieradušies nākamie pirmklasnieki.

Bērni kopā ar skolotājām ieskandināja Lieldienas. Tika minētas mīklas, liktas puzles, kā arī lasītas tautasdziesmas.

Kamēr nākamie pirmklasnieki čakli darbojās, vecāki kopā ar skolotāju Sabīni Rutku un skolotāju Mairitu Belozoreviču iepazinās ar programmas “Līderis manī” 7 paradumiem un, praktiski darbojoties, domāja par rūpju sfēru un ietekmes sfēru.

Uz tikšanos nākamajā nodarbībā!

Pieminot 1949. gada 25.marta deportācijas Latvijā

Pieminot 1949. gada 25. marta deportācijas Latvijā, jau no 19.marta Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību un vēstures, kā arī klases stundās visu vecumu skolēni aktualizē deportāciju cēloņus, norisi un sekas.

Tiek izmantoti Latvijas Okupācijas muzeja piedāvātie materiāli – video filma “Deportācijas. Divas naktis, viens noziegums” https://www.youtube.com/watch?v=y-U2wb8WtcA , smilšu kino par deportācijām https://okupacijasmuzejs.lv/lv/skolam/macibu-materiali/padomju-okupacija-macibu-materiali/stasti-smiltis-macibu-materialu  – un mūsu pašu veidotais video https://www.youtube.com/watch?v=ujC0jZdnX7U  

Skolēni reflektē, zīmējot ainiņas par uzzināto, stāsta savus ģimeņu un dzimtu atmiņu stāstus par deportācijām, kas notika pirms 75 gadiem.

10.g klases jaunieši piedalījās LOM tiešsaistes stundā “Padomju deportācijas. Ar bērna acīm”.

Atceramies un pieminam.

Finanšu pratības nedēļas ietvaros 22.martā pie mūsu skolas vidusskolēniem viesojās Latvijas Bankas Kapitāla tirgus uzraudzības pārvaldes vadītājs Kristaps Soms.

Galvenās tēmas, kas tika apspriestas tikšanās laikā:

  • Kur pazūd kabatas nauda?
  • Sava budžeta plānošana.
  • Ieguldījumu pasaule. Kas tajā notiek?
  • Kā neiesaistīties krāpnieku darbībās?

Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja dzirdēt gan teoriju, gan reālus piemērus, kā arī gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Noslēgumā aplikācijā “Kahoot” skolēni piedalījās viktorīnā par jautājumiem, kas tika aktualizēti nodarbības laikā.

PII “Ābolīši” ēno 1.l un 1.n

19. martā mūsu skolā ciemojās PII “Ābolīši” sagatavošanas grupas bērni ar savām skolotājām, lai “ēnotu” 1.l un 1.n klases skolēnus.

Mazajām “ēniņām” bija iespēja ne tikai iejusties GNV skolēna lomā un piedalīties mācību procesā, bet arī kopā ar 4.l klasi piedalīties sporta nodarbībā.

Paldies mūsu pirmīšu audzinātājām Sarmītei Ielejai un Agatei Delperei, kā arī sporta skolotājai Solvitai Brezinskai!

Gaidām savā pulkā!

1 2 3 8