22.februārī notika IAC projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” noslēguma un ilgtspējas plānošanas konference “Cilvēktiesību izglītība: skats no skolas perspektīvas”.

Gulbenes novada vidusskolas komandu pārstāvēja skolotājas Aivija Grīnberga un Iluta Podziņa un Gulbenes novada Centrālās pārvaldes mārketinga un komunikācijas vadītāja Lana Upīte.

Iegūtās zināšanas un metodes cilvēktiesību izglītībā ir ļoti nepieciešamas gan skolā, gan kopienā kopumā, jo attieksme pret iecietību un diskrimināciju ir jāpilnveido.

Izcila bija LU Juridiskās fakultātes profesores Sanitas Osipovas lekcija “Tiesiskās valsts modeļa izvirzītās prasības valstij un pilsonim”.

Projekta materiāli ir pieejami visiem skolotājiem, lai tos izmantotu mācību procesā.

Paldies visiem atbalstītājiem!

Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē

“Izglītības attīstības centrs” (IAC) uzsāka projektu ar mērķi paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci cilvēktiesību jomā un uzlabot pedagogu dažādas vadības prasmes, savukārt jauniešu auditorijā – paaugstināt izpratni par cilvēktiesībām un līdzdalības aktivitāti lēmumu pieņemšanā skolas dzīvē.

Lasīt tālāk “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē”

Kursu mērķis – veicināt skolotāju zināšanu pilnveidi par pedagoģiskajām iespējām atbalstīt skolēnus pozitīvas uzvedības nostiprināšanā, iesaistoties visai skolai. 

Lasīt tālāk “Programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” pamati (sagatavoja I.Ubaga)”