Šodien, 17.maijā, Gulbenes novada vidusskolas 2.u klase kopā ar skolotāju Ingu Baraņņikovu viesojās Zemessardzes 25.kaujas atbalsta bataljonā Stāmerienā.  

Lasīt tālāk “2.u klases viesošanās Zemessardzes 25.kaujas atbalsta bataljonā Stāmerienā (Dace Virziņa, 2.u klases audzinātāja)”

Katram no mums ir savs dzīves stāsts – kādam tas ir skaistu brīžu un jauku atmiņu bagāts, bet kādam savas dzīves laikā ir jāpiedzīvo grūtības un jāstājas pretī tās dotajiem pārbaudījumiem.

Lasīt tālāk “Caur sirdi plūstošā dzīve (Amanda Biseniece, 12.l klases skolniece)”

Meteņu prieki (1.u klases audzinātāja Sanita Lazdiņa)

Meteņi, tas ir brīdis, kad īsās ziemas dienas paliek garākas un laiks sāk griezties uz pavasara pusi. To sauc arī par Meteņdienu, Miesmeti, Pīrāgienu, Vastlāvi, Aizgavēni, Kuļu vakaru, Budēļu vakaru, Buduļdienu, arī par Kurmja vakaru. Kaut arī ziema vēl neatkāpjas, gaisā jaušams pavasaris.

Lasīt tālāk “Meteņu prieki (1.u klases audzinātāja Sanita Lazdiņa)”

Dažādi bērni ir jebkurā klasē un skolā – pēc spējām, talantiem, interesēm, temperamenta un rakstura, tautības, valodas, reliģiskās piederības, attīstības specifikas un veselības.

Skola ir vieta, kurā apgūst ne tikai mācību saturu, – tā ir vieta, kurā var mācīties par dzīvi, par sevi, par to, kā ir būt kopā ar citiem, kuri ir atšķirīgi. Skola ir vieta, kurā var iemācīties justies labi dažādiem bērniem, visiem būt pieņemtiem, respektētiem.

Lasīt tālāk ““Izlaušanās” spēle – neparasta iekļaujošas izglītības metode”
1 2 3 6