Mūsdienās, kad mācības galvenokārt notiek telpās, ir svarīga āra izglītība, jo ķermenim ir vajadzība pēc kustībām un jutekliskās pieredzes, kā arī smadzeņu stimulēšanas (intelektuālā domāšana). Šī iemesla dēļ āra izglītība var kļūt par nozīmīgu instrumentu. Lai par to pārliecinātos, no 11. oktobra līdz 16.oktobrim kopā ar dalībniekiem no Vācijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Horvātijas, Čehijas piedalījāmies projekta „Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā” aktivitātēs Cascais, Portugālē.

Lasīt tālāk “Projekts „OUT OF DOORS” jeb Erasmus + programmas projekts “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā”(projekta līguma nr. 2019-1-LV01-KA101-060196 ((projekta dalībnieces Zinta Beļajeva un Aija Ūdre)”

Latvijā ir atgriezušās divas skolotājas, Zinta Beļajeva un Aija Ūdre, kuras piedalījās skolotāju mācību mobilitātes projektā, dodoties uz Portugāli, lai piedalītos kursos no 11. -16. oktobrim. Tur bija iespēja smelties idejas no citu valstu pedagogu pieredzes kā strādāt un darboties ārpus klases telpām, kas īpaši labi noder šodien, kad arvien vairāk jāmeklē iespējas un iemeslus , lai darbotos ārpus klases, skolas telpām un ierastās vides. Pavisam drīz Gulbenes novada vidusskolas skolēniem un skolotājiem būs iespēja praktiski izmēģināt skolotāju apgūtās zināšanas.

Lasīt tālāk “Tuvojoties finiša līnijai, projekts “Paplašinām skolas durvis- mācāmies ārā” uzņem apgriezienus”

Kā notiek virzīšanās uz projekta mērķu sasniegšanu?

Laiks šķiet nedaudz apstājies… COVID-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi projekta īstenošanu, tomēr, cik iespējams, virzāmies uz priekšu, uz projekta mērķiem.

Projektā ir īstenota pirmā no 2 mobilitātēm, kad skolotājas Ruta Jansone un Lienīte Leišavniece piedalījās kursos Kiprā 2020. gada pavasarī.

Pēc atgriešanās skolotājas nelielu pedagogu un interesentu loku iepazīstināja ar savu pieredzi, rādot sagatavoto foto un video atskatu no aktivitātēm Kiprā.

Skolotājas ir izveidojušas pedagogu profesionālās pilnveides kursu programmu (8 stundas), ko ir apstiprinājusi Gulbenes novada Izglītības pārvalde. Programma paredz interaktīvu mācīšanos, skolotājiem praktiski darot, izmēģinot, diskutējot, pielāgojot metodes darbam jaunajā kompetenču pieejā. Kipras mobilitātes dalībnieces ir sagatavojušas arī prezentāciju par savu starptautisko kursu pieredzi. Ir apkopoti starptautiskajos kursos iegūtie materiāli un metodes, kas tiks nodotas izmantošanai skolā.

Pašas starptautiskās mobilitātes dalībnieces jau izmanto metodes savā darbā. Labo darbu nedēļā (oktobrī) viņu audzināmo klašu bērni tās izmantoja aktivitātēs ar citiem skolēniem. 2020. gada “ErasmusDienās” (oktobrī) ar projekta stāstu foto veidā iepazīstinājām skolas saimi un interesentus.

L. Leišavniece un R. Jansone gaida, kad būs iespējamas klātienes aktivitātes un kad kursu veidā savas zināšanas varēs nodot tālāk kolēģiem.

Otrā projektā plānotā mobilitāte – uz Zviedriju – tika pārcelta vairākas reizes. Jau iepriekš projektā Zviedrijas mobilitātei izvēlētās dalībnieces Zinta Beļajeva un Aija Ūdre ļoti gaida savu piedzīvojumu – mācīšanos Zviedrijā dabas vidē, skolas, kas darbojas pēc brīvdabas pedagoģijas principiem, apmeklēšanu un iespēju piedzīvot kultūrapmaiņu.

Gulbenes novada vidusskola īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā” (līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060196).  Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.