Projekts „OUT OF DOORS” jeb Erasmus + programmas projekts “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā”(projekta līguma nr. 2019-1-LV01-KA101-060196 ((projekta dalībnieces Zinta Beļajeva un Aija Ūdre)

Mūsdienās, kad mācības galvenokārt notiek telpās, ir svarīga āra izglītība, jo ķermenim ir vajadzība pēc kustībām un jutekliskās pieredzes, kā arī smadzeņu stimulēšanas (intelektuālā domāšana). Šī iemesla dēļ āra izglītība var kļūt par nozīmīgu instrumentu. Lai par to pārliecinātos, no 11. oktobra līdz 16.oktobrim kopā ar dalībniekiem no Vācijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Horvātijas, Čehijas piedalījāmies projekta „Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā” aktivitātēs Cascais, Portugālē.

Latvija ir “zaļa” valsts, mūsu pilsēta ir “zaļa”, un mūsu skolas abas ēkas atrodas pie parkiem. Šis bija būtisks iemesls, kādēļ mēs abas izvēlējāmies piedalīties projektā.

Mācību saturs bija vairāk vērsts uz līdera prasmju attīstīšanu, kas bija pamats jaunām zināšanām par to, kā izmantot āra vidi izglītības procesā.

Apmācības notika gan Atlantijas okeāna Guincho pludmalē, gan Cascais ( ciematiņš, kurā apmetāmies) daudzveidīgajā apkārtnē, gan Pedra Amarela kalnu mežos, gan daudzveidīgo augu parkā Pena park Sintrā, bet Portugāles lauku dzīve tika iepazīta Alcabideche Dabas parkā.

Galvenās metodes bija praktiskā apmācība, sadarbības darbs, dažādas aktivitātes un diskusijas. Saturs bija tematisks un starpdisciplinārs, un tā pamatā bija “mācīšanās darot” apvienojumā ar “pārdomām par rīcību”.

Katru rītu tikāmies MELONA aplī ( melones formas aplis), kur mēs pārdomājam, ko esam darījuši iepriekšējā dienā (metode “Spogulis” – paskatos uz sevi un izvērtēju, kas iepriecināja, kas apbēdināja). Pludmalē tika iepazītas un izspēlētas dažādas gaidīšanas spēles, kuras var kopā ar bērniem spēlēt, īsinot laiku, ja kaut kas ir jāgaida. Meža takas staigājot, apguvām aktivitātes, kuras, izmantojot dabas resursus, veicina sadarbību pāru un komandu nodarbēs. Atpūtas pauzē, mielojoties ar augļiem, vairāk uzzinājām par to, kā dzīvot dabai draudzīgāk. Sintrā dabas parkā iejutāmies, gan dzīvnieku, gan augu lomās. Guvām pieredzi, kā iepazīstināt dažādu sabiedrības grupu cilvēkus ar dabas sniegtajām iespējām.

Sapratām, ka āra nodarbību vadītāja pienākums nav būt visu zinošam. Tā vietā bērniem ir jādod iespēja kļūt par atklājējiem, ir jāveicina zinātkāre. To var izdarīt, daloties ar noteiktām prasmēm un pieredzi vai arī informējot par to, kur iegūt zināšanas. Tad zinātkārais pats var sameklēt atbildes uz saviem jautājumiem. Lai nodotu zināšanas, skolotājam (līderim) nav jāzina atbildes uz visiem jautājumiem.

Ļoti būtisks secinājums ir tāds, ka līderis, kurš pats neko nezina vai kuram trūkst intereses mācīties, nevar otram likt attīstīt interesi par dabu un dzīvi dabā. Skolēni var ātri nogurt, ja vienmēr saņem atbildi: “Nezinu – meklējiet paši!” Līdera neprofesionalitāte varētu būt tā, kas var “nogalināt” interesi par dabu. Un arī, ja līderis (skolotājs) ir “staigājoša, runājoša vārdnīca”, kas lasa lekciju par visu, viņš var būt šķērslis tam, lai pats skolēns atklātu vidi. Tādēļ skolotājam, ir jāmāk atrast “pareizā” atbilde uz bērnu jautājumiem.

Papildinot parasto klasi ar “paplašināto klasi” (āratelpu), mums ir iespēja palielināt zinātkāri un motivāciju. Dabā mēs varam iegūt zināšanas, emocijas un iedvesmu. Āra telpa ir varena klase ar miljoniem hektāru platību, kas gaida, ka tur darbosies gan bērni, gan pieaugušie. Izmantosim to!

Pozitīva atmosfēra, līdz asarām aizkustinoši stāsti un mirkļi, pieredzes apmaiņa un jautrība bija daļa no procesa nedēļas laikā.

Gulbenes novada vidusskola īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā” (līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060196). Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dalīties