Mācību gada noslēgums IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” (Viktorija, 7.g klase)

7. g klase šo mācību gadu noslēdza, apmeklējot IIC “Dzelzceļš un Tvaiks”.

Daudzi jau šeit bijām bijuši, bet šoreiz uz ierīcēm skatījāmies citādāk. Katrā ierīcē mēģinājām saskatīt to, kas saistīts ar kādu mācību priekšmetu. Nākošajā gadā sāksim mācīties fiziku – ieraudzījām, kā darbojas spēks, ātrums, inerce. Vēsturē izpētījām dzelzceļa attīstību. Sociālajās zinībās – drošību uz dzelzceļa, sadarbību ar klasesbiedriem.

Izspēlējām interaktīvo spēli par drošību uz dzelzceļa un pārliecinājāmies, ka austiņās klausīties skaļu mūziku sliežu tuvumā ir ļoti bīstami. Daži klasesbiedri “neizdzīvoja”, jo nesadzirdēja tuvojošos vilcienu.

Klasesbiedru atziņas:

“Patika ar savu kāju spēku iedarbināt gaisa vilcienu. Jo ātrāk minām velo pedāļus, jo ātrāk un tālāk brauca vilciens.” S., K.

“Ar draudzenēm klausījāmies mūziku austiņās un mēģinājām sadzirdēt vilcienu. Bija bailīgi, kad sapratām, ka skaļā mūzikā vilcienu nedzirdējām.” L., V., M.

“Bija jāpalauza galva, lai saprastu, kā izmainīt vilcienus stacijā. Dažās reizes nepaspēju un vilcieni saskrējās. Šāds darbs ir ļoti atbildīgs un grūts.” D.

“Ar draugiem mēģinājām piekraut vagonu. Bija interesanti, jo visu laiku vajadzēja sadarboties, viens pats neko nevarēju izdarīt.” M.

“Izmēģināju visas iekārtas, bija ļoti interesanti.” M.

Kad visu bijām izpētījuši, ar lielu prieku saņēmām liecības! Lai sākas brīvlaiks!!!

Paldies “Programmai Latvijas Skolas Soma”!

Dalīties