Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva

Ar prieku informējam, ka esam vieni no četriem laureātiem no Latvijas, kas izvirzīti Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvai (European Innovative Teaching Award).

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva ir Eiropas Komisijas (EK) iniciatīva, kura, sākot ar 2021. gadu, tiks organizēta katru gadu Erasmus+ programmas dalībvalstīs kā atbalsta pasākums Eiropas izglītības telpas sasniegšanai līdz 2025. gadam. Iniciatīvu īstenos skolu sektorā, kurā plānots identificēt, izcelt un izplatīt Erasmus+ projektos īstenoto izcilo mācīšanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju darbu un viņu ieguldījumu skolotāju profesijā. Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas iniciatīvu EK organizē, lai:

  • identificētu un popularizētu mācīšanas un mācīšanās labo praksi;
  • padarītu redzamākus skolu un skolotāju sasniegumus;
  • veicinātu skolotāju un skolas personāla savstarpējo mācīšanos;
  • iezīmētu un izceltu Erasmus+ un starptautiskās sadarbības nozīmi un vērtību.

Laureātus noteica Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), izvērtējot anketās iekļauto informāciju. Vērtēšanas procesā tika ņemta vērā tematiskā prioritāte un četri inovācijas raksturojoši kritēriji: metodoloģijas, mācību vide, skolotāji un ietekme.

2022. gada 25. oktobrī Eiropas inovatīvās mācīšanas balvas pasniegšanas ceremonijā Briselē, tiks apbalvoti 98 projekti.

Liels paldies nu jau bijušajai skolas projektu asistentei Elīnai Naglei un iesaistītajiem skolotājiem par Erasmus+ projekta “Interaktīvas vides un mācību metodes Gulbenes sākumskolā” (2018-1-LV01-KA101-046885) realizāciju.

2022. gada Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas (EIMB) tēmas pamatelementi ir:

  • radošums – saistīts ar NEB prioritāti “skaists”, kas ir svarīga tēma izglītībā. Šajā kontekstā tiks aplūkota telpu un arhitektūras ietekme uz mācību procesu;
  • ilgtspēja – Eiropas Komisijas vispārējā prioritāte un NEB pamata elements;
  • kopīga mācīšanās – līdzdalības un iekļaušanas elements, Eiropas Komisijas vispārējā prioritāte un NEB elements.

https://innovative-teaching-award.ec.europa.eu/awarded-projects-2022_en

Dalīties