Blēņas I. Ziedoņa dzīvē un daiļradē

6. decembrī skolā viesojās Rakstniecības un mūzikas muzeja darbiniece, kura pastāstīja 6. u un 6. b skolēniem gan par nopietniem, gan jautriem notikumiem dzejnieka, publicista un arī literāro pasaku autora I. Ziedoņa dzīvē.

Izrādās, daži skolēni bija iztēlojušies ievērojamo dzejnieku sirma, bārdaina un plikpauraina vīra veidolā, taču no fotogrāfijām, ko rādīja pasākuma vadītāja, raudzījās šarmants vīrietis ar kuplu matu ērkuli.

            Skolēniem bija iespēja noklausīties I. Ziedoņa “Pasaku par smalku žogu” (daudzi 6. b klases skolēni piekrita izaicinājumam pavadīt 7 minūtes krēslā vai uz grīdas ar aizvērtām acīm un uzmanīgi klausīties pasaku), grupās atcerēties pasakas tēlus, uzrakstīt pasakas galveno domu. Skolēni atsauca atmiņā literārās pasakas pazīmes un arī pasaku iedalījumu.

            Skolēniem bija arī iespēja nedaudz “pablēņoties” – izvēlēties divus priekšmetus, kuri ir pieminēti I. Ziedoņa pasaku krājumā “Blēņas un pasakas”, un grupā veidot pasaku, saucot vārdu pa vārdam. “Tas bija jautri, aizraujoši un interesanti!” teica 6.u klases skolēni pēc nodarbības.

            “Prieks, ka, pateicoties “Latvijas skolas somas” programmai, skolēniem bija iespēja jēgpilni mācīties un radoši darboties, iepazīt vismaz sīku daļu no I. Ziedoņa dzīves un daiļrades,” secina skolotāja Vita Medniece.

Dalīties