Lipnik Camp

Lipnik Camp (tulkojumā no angļu valodas – “Lipnik nometne”)

Starptautiska jauniešu apmaiņa

Projekta līguma numurs – 2020-1-PL01-KA105-080521

Projekta realizācijas laiks – 2020. gada 1. jūnijs – 2021. gada nogale

Projekta mērķis: izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, dot iespēju jauniešiem ar ierobežotām iespējām attīstīties kā individualitātēm: uzlabot komunikācijas prasmes un praktiski apgūt sociālo projektu īstenošanu.

Projekta koordinatorsFundacja Make a Change, Varšava, Polija

Projekta partneri

  • International Business School, Zugdidi, Gruzija
  • Gulbenes novada vidusskola, Gulbene, Latvija

Starptautiskās aktivitātes

  • 2021. gada vasara – iepriekšējas plānošanas vizīte Dlugosiodlo, Polijā
  • 2021. gada vasara – jauniešu apmaiņa, Dlugosiodlo, Polijā

Projekta apraksts

Projekts paredz jauniešu apmaiņas sagatavošanu un īstenošanu, iekļaujot iepriekšējas plānošanas vizīti Polijā, 6 dalībnieku atlasi un sagatavošanu, jauniešu apmaiņu (8 dienas + 2 ceļošanas dienas), rezultātu apkopošanu un dalībnieku dalīšanos ar iegūto pieredzi savā organizācijā ar vienaudžiem, kā arī citiem interesentiem.

Projekta mērķgrupa ir 14-18 gadus veci jaunieši, kuri dzīvo apstākļos, kas nākotnē var traucēt atrast ceļu dzīvē (izglītības, darba jomās), kuriem noderētu atbalsts un iespējas, lai celtu pašapziņu, pašvērtējumu, paplašinātu redzesloku, gūtu jaunas pieredzes, samazinot priekšlaicīgu skolas pamešanas risku un paaugstinot nodarbinātības iespējas nākotnē.

Projekts rosinās iekļaušanu un sociālo vienlīdzību, dos iespēju jauniešiem starptautiskā mācīšanās procesā attīstīt starppersonu prasmes, gūt pieredzi sociālu projektu īstenošanā, praktiski darboties globālās izglītības jomā, kļūt atvērtākiem, tolerantākiem un mudinās “nākotni ņemt savās rokās”.

Jauniešu apmaiņas aktivitāšu jomas: personisko prasmju attīstīšana; praktiska projektu vadība (uzmanība vairāk tiks pievērsta sociālajiem projektiem); sava projekta praktiska īstenošana jauniešu apmaiņas laikā; īpašu ekoloģijas projektu īstenošana: meža sakopšana, melnā stārķa ligzdas meklēšana u.c.

Apmaiņas laikā tiks izveidotas starptautiskas dalībnieku komandas, kas strādās pie konkrētajām projektu idejām un tās īstenos.

Projekta partnerība veidota un projekta ideja radīta Erasmus+ programmas Partnerības veidošanas aktivitātē Bakuriani, Gruzijā 2019. gada decembrī.

Dalīties