Gulbenes novada kultūras pieminekļi

(Starppriekšmetu saikne sociālajās zinībās un vēsturē un latviešu valodā)

Vai zinām sava novada kultūras pieminekļus? Kā tos pazīt? Kur meklēt informāciju?

Jā! Tā droši var teikt 5.l klases skolēni, kuri decembrī sociālo zinību un vēstures un latviešu valodas stundās veidoja izstādi par sava novada kultūras pieminekļiem un iepazīstināja klasesbiedrus ar izveidotās izstādes materiāliem.

Lai sagatavotos izstādes atklāšanai, darba bija daudz. Vispirms skolēnu darba grupas izvēlējās piecus Gulbenes novada kultūras pieminekļus, kurus iekļaut izstādē, tad, izmantojot Gulbenes novada bibliotēkas mājaslapu, meklēja informāciju par šiem kultūras pieminekļiem, noformēja izstādes materiālus, sagatavoja stāstījumu, iekārtoja izstādi. Latviešu valodas stundās veidoja izstādes afišu un ielūgumus.

Liels bija skolēnu pārsteigums, ka mūsu novadā ir tik daudz dažāda veida kultūras pieminekļu.

Skolēnu atziņas par paveikto.

Asnāte – Veidojot izstādi, es iemācījos meklēt informāciju internetā un noformēt darbu. Uzzināju, ka Lazdukalna pilskalns ir kultūras piemineklis, bet klātienē gribētu apskatīt Velēnas luterāņu baznīcu.

Gustavs – Es iemācījos strādāt komandā, sadarboties un labprāt apmeklētu Stāmerienas baznīcu.

Kārlis – Veidojot izstādi, es iemācījos vairāk par novadu un uzzināju, ka Gulbenes novadā ir tik daudz kultūras pieminekļu un muižu, bet labprāt aizbrauktu uz Krapas pilskalnu.

Estere – Man visvairāk patika gatavot afišu. Ļoti patika veidot izstādi, tas bija interesanti.

Kate – Bija jauki sadarboties ar klasesbiedriem, meklēt informāciju par sava novada kultūras pieminekļiem.

Ance – Veidojot izstādi, es iemācījos sadarboties, veidot gida stāstījumu un prezentēt. Paldies, ka devāt šādu darbu, jo tas palīdzēja saprast šo tematu

Renārs – man patika klausīties citu grupu stāstījumos. Es vēlētos taisīt vēl tādas izstādes, jo tas ir ļoti interesanti.

Una – Visu grupu veidotās izstādes bija interesantas.

Sociālo zinību un vēstures skolotājs Gundars Ģērmanis

Dalīties