Atbalsta materiāli vecākiem

Uzvedība.lv https://www.uzvediba.lv/

Dzimba.lv par drošu bērnību http://www.dzimba.lv/lv/ 

Ģimenes psiholoģijas centrs Līna https://lina.lv/ 

Palīgs vecākiem http://paligsvecakiem.lv/ 

Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem (Lasīt visiem vecākiem!) https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/esfpr/VISC%202.5%20-%20informativs%20materials%20vecakiem%20-%20uzvedibas%20trauce.pdf 

Vecākiem informatīvs materiāls par bērna attīstību https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/inf_mat_vecakiem.pdf 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bukleti https://www.bti.gov.lv/lv/bukleti 

Pusaudžu e-resursu centrs https://www.pusaudzim.lv/ 

Dalīties