Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitāšu piedāvājums 2020./21.m.g. Gulbenes novada vidusskolā

1. Pedagoga palīgsotrais pedagogs (1.- 4.klase);​

2. Mācīšanās grupas:

  • matemātika (1. sem.- 6. un 9.kl.; 2.- sem.- 5.; 6. un 9.kl.);
  •  ģeogrāfija (7.- 9.kl.),​

3.Laborantu programma (1.- 6.klase)​

4.Intereši izglītības pulciņi:

  • Lasīšanas klubiņš (3.i klasei un 7.-9. klases skolēniem),
  • “Jaunie programmētāji” (4.- 6.kl.), 
  • “Meistarstiķis” (1.- 4.kl.), 
  • dabaszinību pulciņš “Izzināt ir stilīgi”- 2.b klasei un 4.- 6.klasei,​

5. Pētniecības programma:

-“Dabaszinātņu skola” (7.- 9.kl.);

– nodarbības ķīmijā “Eksperiments”​ (7.- 9.kl.)

6. Talantu programma:

 – tehniskās jaunrades pulciņš​ (6.- 9.kl.)

Projekta ietvaros notiek:

  • Skolotāju profesionālas pilnveides kursi- “Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstībai (VIMALA) ”;
  • Dota iespēja no projekta līdzekļiem iegādāties mācību līdzekļus dabaszinībām;
  • Sākumskolas skolotājiem/ skolēniem uzdāvināti 13 didaktisko materiālu komplekti pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem latviešu valodas apguvei;
  • Bez atlīdzības ir saņemtas 24 grāmatas “LNB programma “Bērnu un jauniešu žūrija” lasītprasmes attīstīšanai skolās (metodika un mācību līdzekļi)”. 
Dalīties