Mācot mācos pats (Dita Grigore,

projektu asistente)

Projekta “Mācot mācos pats”  ietvaros piedalījāmies kursos “IKT iespējas iekļaujošajā izglītībā – Ceļā uz digitālo un iekļaujošo izglītību”  Erasmus+ mācību mobilitātes ietvaros. 

Projekta iniciators ir Gulbenes Izglības pārvalde, kas izstrādāja projketu trīs novada skolu skolotājiem – Lizuma vidusskola, Stāķu pamatskola un Gulbenes novada vidusskola. Oloklirosi mūžizglītības centrs Heraklionā ar pieredzi dažādās programmās deva iespēju aktualizēt un uzzināt no jauna digitālo resursu izmantošanas iespējas, izprast to pielietojumu un pieejamību, trenēt katra dalībnieka iemaņas. 

Mācību laikā veidojām digitālos plakātus, kolāžas, komiksus, video, krustvārdu mīklas. Īpašs akcents uz video apvienošanu ar citiem resursiem, tekstu radīšanu un izplatīšanas rīku pielietojumu, veidojot pārnesi uz dažādiem resursiem. Web 2 rīku apguve, lai iekļaujošo izglītību padarītu interesantu un aizraujošu, palīdzot noturēt skolēna uzmanību ar krāsu maiņu, figūru dažādību, veidojot stāstus. Dažādu resursu (Mind Maps, preceden.com, Kahoot, Educaplay, Wordart, tricider.com, smore.com, adboe sparc ) apgūšana mācību procesa pilnveidošanai.

Dalība kursos dod mums iespēju aktualizēt IKT rīku izmantošanu mācību un audzināšanas darbā iekļaujošajā izglītībā, veidojot  digitālos plakātus, kolāžas, komiksus, video, krustvārdu mīklas, diferencējot uzdevumus. Video apvienošanu ar citiem resursiem, tekstu radīšana un izplatīšanas rīku pielietojums, veidojot pārnesi uz dažādiem resursiem izmantojams, radot mācību materiālus jaunā kompetenču satura ieviešanā, lai iekļautu visus skolēnus. Dažādu resursu (Flipped classroom, Classroom, Mind Maps, Preceden.com, Kahoot, Educaplay, Wordart, Tricider.com, Smore.com , Adobe Sparc) izmantošana mācību procesa pilnveidošanai radīs iespēju padarīt efektīvāku mācībuun ārpusstundu darbu. Skolotāji – Solveiga Vilka, Nanija Biezā, Diāna Šķēla, Elija Tiltiņa, Dita Grigore dalīsies pieredzē novada konferencē un skolas kolektīvos. Šī ir laba iespēja sadarboties dažādu novada skolu skolotājiem, gūt starptautisku pieredzi un attīstīt starptautisku partneru sadarbību.

Dalīties