Ielu māksla un gudrība (Dita Grigore

projektu asistente)

Jūnijā Erasmus+ projekta “Wisdom of the streets” Nr. 2020-1-LV02-KA105-003016 ietvaros tika realizēta jauniešu inciatīva apmaiņa Gulbenē ar dalībniekiem no Turcijas, Vācijas, Slovākijas, Latvijas. 

Tajā piedalījās astoņi skolēni no Gulbenes novada vidusskolas un novada jaunieši. Projekts tapa pirms trīs gadiem, kad vidusskolēni kopā ar Lauri Šķenderu plānoja aktivitātes. Nedēļas garumā jaunieši gatavoja muzikālus priekšnesumus, improvizācijas teātri, “hip hop” dejas, foto izstādi un grafiti zīmējumus, kas tika noslēgumā gleznots uz sienas vecajā alus brūzī, kā arī vairāki pārvietojami “grafiti” zīmējumi. Sienas gleznošana sākās ar tās gruntēšanu, ko nedēļu iepriekš veica, Intars, Liners, Olivers, Edžus, savukārt Linda un Liene plānoja ikvakara aktivitātes. Sagatavotie priekšnesumi tika prezentēti noslēdzošajā dienā Jauniešu centrā “Bāze”. Gulbenes novada vidusskolēni uzturēja katra vakara sporta aktivitātes, iesaistot visu valstu jauniešus. Aizrautīgs bija vakars ar visu valstu tradīcijām, sevišķi tautu tradicionālās dejas, kas ļauj apzināties savas kultūras bagātību. Arī kopīgi vakari ar dziesmām un boulingu saliedēja jauniešu no projekta valstīm.

Apmaiņas laikā jaunieši pilnveidoja savas prasmes dažādos ielu mākslas veidos, kurus vadīja pieredzējuši pasniedzēji. No Vācijas darbojās profesionāls “grafiti” ielu mākslinieks, no Slovākijas jaunietis, kuram ir pieredze fotografēšanā, no Turcijas mūzikas grupa, bet no Latvijas Valērija Stībele mācīja modernās dejas un Marta Katrīna Anže vadīja improvizācijas teātra grupas aktivitātes.. Ikviens guva pieredzi kādā no mākslas veidiem, piedalījās noslēguma priekšnesumā. Jaunieši atzina, ka daudzi ieguva jaunu pieredzi ielu mākslā, jo pa nedēļu bija aktivitātes, ko darīja pirmo reizi. Svarīgākais uzdrošināties apgūt ko jaunu, sadarboties jauniešu komandā, mainīt stereotipus, pilnveidot komunikācijas prasmes. Dzīvot dabas vidē, prast gatavot maltīti, izbaudīt dienas režīmu kopā ar citu valstu jauniešiem nedēļas garumā.

Noslēgumā radītas aktivitātes, kuras iespējams izmantot ikvienā valstī, veidojot ielas aktivitātes un iesaistot jauniešus ar dažādām vajadzībām, respektēt ikviena cilvēka vajadzības.

Dalīties