Marts tautu deju zīmē

Kā martu iesāksi, tā pavadīsi….Iesākām, tautu dejas dejojot. Pabeidzām, tautu dejas dejojot.

Šajā mācību gadā skolā darbojas 6 tautu deju kolektīvi:

1.klašu kolektīvs – vadītāja Laima Līduma,

2.klašu kolektīvs “Liedariņš” – vadītāja Dace Freimane,

3.klašu kolektīvs – vadītāja Dzintra Freimane,

DK “Liedars” – vadītāja Dace Freimane,

DK “Spārēni” – vadītāja Dina Markova,

DK “Kostiņš” – vadītāja Dace Freimane.

Jāpiebilst, ka mūsu skolēni dejo arī Gulbenes kultūras centra deju kolektīvos “Knausīši” un “Draiskuļi”. Jā, esam vareni dejotāji!

30.martā notika tautu deju kolektīvu radošais koncerts – skate. Esam gandarīti, ka visi kolektīvi Deju svētku repertuāru ir apguvuši. Tā tik turpināt, jo 2025.gads nav aiz kalniem!

Bet šobrīd jāturpina “slīpēt” meistarība, lai varētu vecākus, vecvecākus (visu skolas saimi) priecēt 10.maijā Pagalma svētkos.

Dalīties