Daiļi runāt vajag prast

Vajag gan! Un gandrīz 60 mūsu skolas skolēni to saprot pavisam labi.

Šis semestris dažiem pagājis daiļas runas zīmē – kopā ar skolotāju meklējot vislabāko dzejoli un prozas darbu, mācoties tos no galvas un vingrinoties, vingrinoties, vingrinoties…

27.martā skolas daiļākie runātāji sanāca kopā, lai… – ja varētu tā teikt – sacenstos par godu pārstāvēt skolu novada skatuves runas konkursā. Bet gods, protams, ir ceļams saulītē, bet vēl vairāk uzslavējama vēlme piedalīties un ieguldīt laiku nebūt ne vieglā “padarīšanā”. Tā ka lieli ieguvēji ir it visi, ne tikai tie 21 skolēns, kas pārstāvēja skolu novada konkursā. Paldies visiem runātājiem un viņu palīgiem – skolotājiem, vecākiem!

Novada skatuves runas konkurss notika 4.aprīlī – tādā pelēkā un ziemīgā dienā, bet noskaņojums bija visnotaļ gaišs. Konkurss notika ļoti skaistā vietā – Rankas muižā. Daile lika mūsu runātājiem izsliet staltāk muguras un iznesties klausītāju priekšā.

Tālāk uz valsts posmu izvirzīti:

1. kl. grupa – Martins Čips (sk.Tatjana Vekšina), Marta Alise Krasiļņikova (sk.Maira Miķelsone)

2. – 3.kl. grupa – Anželika Anastasija Maļika (paldies mammai Ingai!)

4. – 6. kl. grupa – Zane Salmiņa (sk.Inga Anča), Estere Rizga (sk.Inga Anča), Jasmīna Vinogradova (sk.Aiga Ramane)

10. – 12. kl. grupa – Liene Baumane (sk.Daiga Tipāne), Rolands Blūms (sk. Iveta Zvaigzne)

Turam īkšķus!

Dalīties