Gulbenes novada vidusskola realizē Erasmus + līdzfinansēto projektu “Atbalsts efektīvākai kompetenču izglītības pieejas ieviešanai skolā”. Šī projekta ietvaros angļu valodas skolotāja Sabīne Rutka un dabaszinību un bioloģijas skolotāja Anda Sprudzāne-Cakula devās uz Funšalas pilsētu, lai piedalītos mācībās par iekļaujošo izglītību.

Lasīt tālāk “Atbalsts efektīvākai kompetenču izglītības pieejas ieviešanai skolā ( Ieva Brūniņa, Sabīne Rutka, Anda Sprudzāne-Cakula )”

Lasīt tālāk “Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitāšu piedāvājums 2020./21.m.g. Gulbenes novada vidusskolā”