Saglabāt zemi – mums nav cita ceļa kurp doties! Tā domā un dara Gulbenes novada vidusskolas kolektīvs. Trīs gadus kopā ar partnerskolām no Ungārijas, Turcijas, Rumānijas un Itālijas īstenoja Erasmus+ projektu par vides saudzēšanu un globālo klimata pārmaiņu izpratni. Lai kopīgi organizētu konkrētas aktivitātes, jau partnerības izstrādē skolas savstarpēji vienojās par konkrētiem darbiem, sanāksmēm un aktivitātēm vides problēmu risināšanā. 

Vairāk lasīt te: https://erasmusplus.lv/pieredze/erasmus-projekta-veicina-izpratni-par-vides-saudzesanas-un-klimata-parmainu-jautajumiem

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

  Erasmus+  skolu apmaiņas partnerība Save The Earth, We Have Nowhere Else To Go”  (Nr.    2018-1-LV01-KA229-046958_1)  ar sešām skolām tuvojas noslēgumam.

Lasīt tālāk ““Save The Earth, We Have Nowhere Else To Go”(D.Grigore, partnerības koordinatore)”