Gulbenes novada vidusskola šajā mācību gadā ir radusi iespēju sadarboties ar Juridisko koledžu.

Lasīt tālāk “Lieliska ziņa mūsu jauniešiem, kuriem interesē jurisprudence un kuri ir izvēlējušies padziļināti vidusskolas kursā apgūt sociālās zinātnes!”

Pagājušās nedēļas nogalē saņēmu informāciju no Vācijas kuratora Latvijā Dirka Šteiera kunga par starptautiskā 2. pakāpes diploma eksāmena rezultātiem, jo mūsu skolas 12. g klases skolnieks Haralds Bikše pieteicās šim pārbaudījumam iepriekšējā mācību gada maijā, bet 2020. gada 24. novembrī kārtoja rakstisko daļu un 7. decembrī – mutvārdus. Prieks bija ieraudzīt, ka Haralds eksāmenā ieguvis ļoti labo B2 līmeni un maijā saņems diplomu, kas ļaus startēt arī Vācijas augstskolās, nekārtojot eksāmenu vācu valodā, piedalīties studentu apmaiņas programmās.

Lasīt tālāk “Starptautiskie vācu valodas diploma eksāmeni (vācu valodas skolotāja Anita Putna)”