Kas ir iekļaujoša vide? Cik svarīga tā katram indivīdam un organizācijai (mūsu gadījumā – skolai) ir? Kā veicināt katra skolēna labbūtību skolas vidē (ko lielā mērā nosaka viņa attiecības ar klasesbiedriem, skolasbiedriem)?

Lasīt tālāk “Būt sadzirdētam… Būt harmonijā…(projekts “Darām kopā!”Nr. VP2023/3-1)”